Zapowiedź: Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny

W dniach 08-12 kwietnia 2013 r. w Bąblinie odbędzie się Kapituła Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny pod hasłem: Misjonarze Świętej Rodziny w służbie nowej ewangelizacji.

Celem Kapituły Prowincjalnej będzie przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji Prowincji, określenie perspektyw na przyszłość, wybór nowego Zarządu Prowincjalnego oraz wybór delegatów na Kapitułę Generalną Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ktora odbędzie się w dniach 01-20 października 2013 r. w Rzymie.

W Kapitule Prowincjalnej uczestniczyć będzie 60 Współbraci, należących do Polskiej Prowincji, a przedstawicielem Zarządu Generalnego z Rzymu będzie Przełożony Generalny Ks. Edmund Jan Michalski MSF, wywodzący się z Polskiej Prowincji.

x. Bogdan Mikutra msf
Sekr. Prow.