Kapucyni: Zakończenie kapituły na Ukrainie

W piątek 5 kwietnia w godzinach popołudniowych zakończyła się kapituła Braci Mniejszych Kapucynów Wiceprowincji Ukrainy i Rosji. Kapituła trwała w „białym tygodniu” po Passze, od wtorku do piątku przed Niedzielą Miłosierdzia. Po czwartkowych wyborach radnych i wprowadzeniu na urząd nowego zarządu, podczas dwóch sesji w czwartek i piątek podjęto tematy związane z funkcjonowaniem Wiceprowincji, braci w nich posługujących i poszczególnych placówek. W piątek rano na jutrzni bracia po raz ostatni na kapitule wysłuchali rozważania ojca duchownego kapituły, brata Jacka Kanii. Całość zakończyła się w godzinach popołudniowych ostatnią sesją. Kapitule przewodniczył brat Jacek Waligóra, minister prowincjalny Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Eucharystii kończącej kapitułę przewodniczył i homilię wygłosił brat Grzegorz Romanowicz, wiceprowincjał Ukrainy i Rosji. W asyście bratu Grzegorzowi towarzyszyli nowowybrani radni: brat Kazimierz Guzik oraz brat Konstantyn Morozow.

Bracia biorący udział w kapitule mieli możliwość zapoznać się również z będącym w budowie nowym obiektem centrum rehabilitacyjnego, powstającym na terenie ogrodu Braci Kapucynów w Starokonstantynowie. Obecnie pacjenci rehabilitowani mieszkają w starej, oddzielonej części klasztoru. Nowo powstający budynek ma mieścić około 50 pacjentów. Znajdować się w nim będzie stołówka, sala prac, jak również aula spotkań i kaplica z Najświętszym Sakramentem.

Więcej na: www.kapucyni.pl