Zapowiedź – Kraków: Franciszek w epoce papieża Franciszka

3 października krakowscy franciszkanie zapraszają na konferencję „Św. Franciszek w epoce Papieża Franciszka – obrazy prawdziwe i fałszywe”, przygotowaną przez Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe, redakcję periodyka „W nurcie franciszkańskim” i Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie, która odbędzie się w klasztorze św. Franciszka w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 4, w auli bł. Jakuba (wejście od Plant).

Dzięki Papieżowi Franciszkowi Kościół i świat po raz kolejny odkrywają św. Franciszka. Również media poświęcają trochę uwagi przypomnieniu postać św. Franciszka i kreują różne jego obrazy np. „świętego antyklerykała”, „patrona braci mniejszych tj. zwierząt”, „patrona anarchistów i pacyfistów” itp.

Papież Franciszek mówił: „Św. Franciszek z Asyżu jest dla mnie człowiekiem ubóstwa, pokoju, kochającym i strzegącym stworzenia, w tym czasie, kiedy nasza relacja ze rzeczywistością stworzoną nie jest zbyt dobra – jest człowiekiem dającym nam tego ducha pokoju, człowiekiem ubogim…” I w dzień uroczystości Biedaczyny z Asyżu 4 października wybiera się pielgrzymką do Asyżu. Będziemy mu duchowo towarzyszyć świętując w naszych kościołach święto Brata Franciszka.

Ale już dzień wcześniej zapraszamy na dzień refleksji nad aktualnością Franciszkowego przesłania w naszych czasach i dla naszej rzeczywistości. Chcemy sobie przypomnieć różne jego ikony zapisane przez literatów, twórców kultury czy braci franciszkanów. Oraz pytać: kim św. Franciszek jest dla nas? jak nas inspiruje? jak pomaga zmierzyć się z kryzysami naszych czasów?

Zapraszamy 3 października do klasztoru św. Franciszka w Krakowie na konferencję „Św. Franciszek w epoce Papieża Franciszka – obrazy prawdziwe i fałszywe”.

Św. Franciszka jako znak dla współczesnego świata zaprezentują bp Grzegorz Ryś, prof. Zbigniew Mirek oraz red. Krzysztof Skórzyński.

Franciszkańskie obrazy św. Franciszka ukażą franciszkanie o. Andrzej Zając, o. Jerzy Łopat i o. Piotr Bielenin.

Literackie obrazy Franciszka przedstawią Ewa Krawiecka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego, Krzysztof Leśniewski z KUL i o. Stanisław Jaromi, redaktor pisma „W nurcie franciszkańskim”.

Program konferencji

9.00 otwarcie i przywitanie uczestników – prowincjał o. Jarosław Zachariasz OFMConv., wprowadzenie w tematykę konferencji – o. Stanisław Jaromi OFMConv.

9.15-10.45 sesja 1: Franciszkańskie obrazy św. Franciszka

  • dr Andrzej Zając OFMConv: Ślepiec na osiołku i gęsie pióro. Toposy i rekwizyty św. Franciszka w średniowiecznych tekstach źródłowych
  • dr Jerzy Łopat OFMConv: Trzynastowieczne „oblicza” św. Franciszka z Asyżu
  • lic. Piotr Bielenin OFMConv: Od Anioła Szóstej Pieczęci do humanisty heroicznego. Św. Franciszek w interpretacjach na przestrzeni wieków

11.15-12.50 sesja 2: Św. Franciszek znakiem dla współczesnego świata – bp Grzegorz Ryś, prof. Zbigniew Mirek, red. Krzysztof Skórzyński

14.00-16.00 sesja 3: Literackie obrazy Franciszka

  • dr Ewa Krawiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: „Prawda o człowieku jest zawsze między rzeczywistością a legendą”. Ikona św. Franciszka napisana przez Romana Brandstaettera
  • dr Anna Kalinowska, Uniwersytet Warszawski: Biedaczyna z Asyżu, Jan od Biedronki i pies proboszcza w tle
  • dr hab. Krzysztof Leśniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski: Święty Franciszek jako „Szaleniec Boży” w literackiej wizji Nikosa Kazantzakisa
  • dr Stanisław Jaromi OFMConv., Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe: Pacyfista, przyjaciel zwierząt, anarchista.. – Franciszkowe obrazy we współczesnej pop-kulturze

16.30 Msza św. wigilijna i nabożeństwo Transitus w bazylice św. Franciszka

 

sj

Więcej na: www.franciszkanie.pl