Zapowiedź: Modlitwa za migrantów

W niedzielę 19 stycznia br. Kościół rzymskokatolicki obchodzi 100. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Modlitewną pamięcią ogarniemy przede wszystkim tych naszych Rodaków, którzy w ostatnich latach z różnych przyczyn przeważnie z braku zatrudnienia opuszczają ojczyznę.

Uroczyste obchody tego Dnia w naszym kraju odbędą się w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Mszę Świętą koncelebrowaną z udziałem Zarządu Generalnego Zgromadzenia i przedstawicieli duszpasterstwa polonijnego z Ameryki Północnej i Południowej, Australii, Nowej Zelandii i Europy Zachodniej – odprawi metropolita poznański Ks. Abp Stanisław Gądecki.

Celem tego Dnia jest zwrócenie uwagi na problemy migrantów oraz pobudzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc ludziom, którzy czasowo lub na stałe zmieniają miejsce pobytu. Kościół nieustannie troszczy się o zachowanie mocnej wiary dla wszystkich migrantów i uchodźców. Stąd Ojciec Święty Franciszek wydał specjalne orędzie na ten Dzień: „Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu.” Najpierw papież przypomina, że zjawisko przemieszczania się ludzkości jest „zadaniem naszych czasów” i zwraca uwagę, że chrześcijańskiego punktu widzenia migracja ma dwa aspekty: z jednej strony wiąże się z solidarnością i gościnnością, gestami braterstwa i zrozumienia, z drugiej – z odrzuceniem, dyskryminacją, bólem i śmiercią.”

Ważne i potrzebne są dziś słowa Ojca Świętego skierowane do ludzi w drodze: „Nie traćcie nadziei, że i dla was przeznaczona jest bezpieczna przyszłość, że na swoich drogach możecie spotkać wyciągniętą dłoń, że dane wam będzie doświadczyć braterskiej solidarności i ciepła przyjaźni.” Jedną z głównych przyczyn migracji jest ubóstwo. Dlatego papież podkreśla, że trzeba „stworzyć lepsze warunki ekonomiczne i socjalne u siebie – w swojej ojczyźnie, tak by emigracja nie była jedynym rozwiązaniem dla osób szukających pokoju, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania godności ludzkiej.” Możliwość pracy w swoim kraju, w lokalnym środowisku pozwoli uniknąć rozdzielania rodzin, a jednocześnie zapewni warunki stabilnego i spokojnego życia wszystkim mieszkańcom.

Budowanie lepszego świata może dokonywać się w lepszym zrozumieniu podejścia do migracji oraz w przezwyciężaniu uprzedzeń do tych ludzi, którzy przybywają do naszej ojczyzny. Niech „kultura spotkania” z imigrantami w naszym kraju będzie twórcza i zaznacza się szczególnie w otwartości wspólnot parafialnych. W Kościele nie ma obcych ani cudzoziemców, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga i w każdym człowieku jest odciśnięty wizerunek Chrystusa.

Ks. Wiesław Wójcik TChr
dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego