Salezjanie: Zmarł ksiądz Mieczysław Kaczmarzyk

13 stycznia 2014 roku ok. godz. 17.00 zmarł śp. ks. Mieczysław Kaczmarzyk, salezjanin, w 79 roku życia, 61 roku ślubów zakonnych, 52 roku kapłaństwa.

Był przełożonym inspektorii krakowskiej (1976-1982). Przez studia teologiczne i pierwsze lata kapłaństwa związany z Lublinem, gdzie był studentem, katechetą, dyrektorem wydawnictwa „Encyklopedia Katolicka”. Przez 17 lat pracował w Archiwum Centralnym w Domu Generalnym w Rzymie (m.in. na stanowisku dyrektora). Ostatnie lata życia spędził w Krakowie, posługując w charakterze duszpasterza i spowiednika w parafii pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach oraz udzielając się jako tłumacz i korektor tekstów.

Pierwszy laureat nagrody Mir Inspektorii Krakowskiej (2008).

Polecajmy Miłosiernemu Bogu zasłużonego dla naszej Inspektorii, Zgromadzenia i Kościoła salezjanina.
Jezu, ufam Tobie!

Historia życia zakonnego
1952-1953 – Kopiec – nowicjat
15.08.1953 – Kopiec – pierwsze śluby zakonne
1953-1955 – Kraków – postnowicjat
1955-1958 – Poznań, Miłoradzice, Kraków – asystencja
4.08.1959 – Kraków – śluby wieczyste
1958-1962 – Lublin – studia teologiczne
10.06.1962 – Kraków – święcenia kapłańskie
1962-1963 – Lublin – administrator
1963-1965 – Lublin – student KUL
1965-1968 – Lublin – katecheta
1968-1969 – Oświęcim – wykładowca w Salezjańskim Instytucie Filozoficznym
1969-1975 – Lublin – kierownik wydawnictwa „Encyklopedia Katolicka”
1975-1976 – Kraków – dyrektor
1976-1982 – Kraków – inspektor Prowincji św. Jacka
1982-1983 – Kraków – wikariusz inspektora
1983-2000 – Rzym – dyrektor Archiwum Centralnego w Domu Generalnym
2000-2001 – Kraków – praca w inspektoracie
2001-2014 – Kraków – duszpasterz i spowiednik w parafii oraz tłumacz i korektor tekstów

Za: www.sdb.org.pl