Home WiadomościZ kraju Zaproszenie na konferencję naukową o encyklice Laudato si’

Zaproszenie na konferencję naukową o encyklice Laudato si’

Redakcja

PLAKATW Krakowie, na Akademii Ignatianum, w dniu 14 października 2015 r., odbędzie się konferencja pt. „Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań”. Honorowym patronatem objęli go prowincjał krakowskich jezuitów o. Jakub Kołacz SJ oraz prowincjał krakowskich franciszkanów o. Jarosław Zachariasz OFMConv.

Jezuici i franciszkanie wspólnie chcą podjąć refleksję nad ważnym dokumentem Papieża Franciszka, jezuity o franciszkańskim sercu, oraz pokazać jego tematy w kontekście dotychczasowego nauczania Kościoła oraz danych współczesnej nauki. Do tego zadania zaprosiliśmy ludzi nauki z różnych ośrodków akademickich, duchownych i świeckich.

Po otwarciu konferencji o godz. 9.00 przez rektora AIK, prof. Józefa Bremera SJ planowane są 3 sesje: filozoficzna, ekologiczna i teologiczna. Pierwsza będzie chciała naznaczyć najogólniejszą perspektywę rozmowy o przesłaniu encykliki oraz rozważyć jej myśl w kontekście filozofii praktycznej i bioetyki. Ciekawą recepcję „ekologicznej encykliki” spodziewany się również w sesji drugiej, bowiem wszyscy jej uczestnicy oprócz rozwijania refleksji teoretycznej w różnych aspektach szeroko rozumianej ekologii są też zaangażowani w praktyczną działalność proekologiczną.

Popołudniowy czas poświęcamy analizom teologicznym. Prelegenci z różnychośrodków akademickich zaproponują analizę papieskiego dokumentu z perspektywy swoich dyscyplin.

Encyklika Laudato si’ oprócz głębokich analiz zawiera też wezwanie do odnow
ienia naszej duchowości i korekty stylu życia, zatem nie mogło tego aspektu zabraknąć w programie naszej konferencji. Po obradach w auli Akademii Ignatianum chcemy wszystkich uczestników zaprosić do pielgrzymki z ul. Kopernika na ul. Franciszkańską, gdzie w bazylice św. Franciszka o godz. 18.00 będzie celebrowana Msza święta dziękczynna za encyklikę Laudato si’ oraz ustanowienie Dnia modlitw o ochronę stworzenia. A zakończeniem dnia będzie ekologiczna agapa w klasztorze franciszkańskim.

Kościół zawsze konsekwentnie poszukiwał rozwiązań trudnych wyzwań w każdej epoce dziejów i czyni to również w obecnych czasach. Jako najstarsza i największa organizacja międzynarodowa na świecie jest wyjątkowo przygotowany do zaprezentowania zbiorowej odpowiedzi na wyzwania środowiskowe. Wierzymy, że, jego dwutysiącletnie doświadczenie w „ludzkich sprawach” stowarzyszone z ekspertyzami przyrodników, filozofów i teologów, może dostarczyć inspirującego materiału do refleksji i działania. Mamy zatem nadzieję, że temu będzie służyć i nasze spotkanie znawców tematu z różnych dziedzin oraz ich refleksja i dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w encyklice, nad jej propozycjami teologicznymi, bioetycznymi, duchowymi czy pastoralnymi. Chcemy też badać jej doniosłość ekumeniczną, ekologiczną i polityczną oraz zmierzyć się z kontrowersjami, jakie pojawiają się w dotychczasowych komentarzach nt. tej encykliki. Chcemy, aby nasza konferencja była forum spotkania i dyskusji ludzi nauki i Kościoła, teoretyków i praktyków, ekologów z uniwersytetu i aktywistów z różnych miejsc toczących boje o kształt naszej Matki Ziemi.

Warto przypomnieć, że encyklika papieża Franciszka pod tytułem Laudato si’ została opublikowana dniu 18 czerwca 2015 r. a sam tytuł można przetłumaczyć jako „Chwała Tobie” albo „Pochwalony bądź” i pochodzi z Hymnu Stworzenia ułożonego przez św. Franciszka z Asyżu.

Papież dokonuje cennej aktualizacji społecznej nauki Kościoła proponując m.in. przewartościowanie roli ekonomii i gospodarki dla większej służby ludziom, współpracę narodów na rzecz pokoju i sprawiedliwego podziału dóbr, mocniejszą troskę o stworzenie oraz obronę Ziemi, jako wspólnego domu nas wszystkich. Kwestia ochrony stworzenia zawsze była bliska papieżowi Franciszkowi. W jednym z wcześniejszy wystąpień mówił:

„Chciałbym byśmy wszyscy zdecydowanie zobowiązali się do poszanowania i ochrony stworzenia, zwracając uwagę na każdego człowieka, przeciwdziałając kulturze marnotrawstwa promując natomiast kulturę solidarności i spotkania”. Papież wskazywał także, że ochrony stworzenia i dbałości o środowisko nie można oddzielić od „ekologii ludzkiej”, gdyż obecny kryzys jest nie tylko problemem ekonomicznym, ale także środowiskowym, etycznym i antropologicznym.

Organizatorzy konferencji to Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe.

Więcej informacji oraz szczegółowy program na stronie konferencji oraz u naszych partnerów medialnych portali Deon.pl i SwietoStworzenia.pl

Stanisław Jaromi OFMConv
Jacek Poznański SJ


Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu oraz Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe

zapraszają na konferencję

z okazji publikacji encykliki Laudato si’ papieża Franciszka

Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań

Środa, 14 października 2015 r.

Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26

Patronat honorowy: prowincjał krakowskich jezuitów Jakub Kołacz SJ
oraz prowincjał krakowskich franciszkanów Jarosław Zachariasz OFMConv

 

9.00 Otwarcie konferencji: Rektor AIK, prof. Józef Bremer SJ

                  Sesja I: 9.15-11.15 (filozoficzna) Prowadzenie Stanisław Jaromi OFMConv

 • Zbigniew Wróblewski, KUL, Lublin, Cóż nam po naturze w XXI wieku? Uwagi o chrześcijańskiej teologii i filozofii natury
 • Artur Filipowicz SJ, PWTW Collegium Bobolanum, Warszawa, Komponenty bioetyki globalnej w encyklice Laudato si’
 • Anna Marek-Bieniasz, AJD, Częstochowa, Cele i obszary edukacji ekologicznej w świetle Laudato si’
 • Jacek Poznański SJ, AIK, Kraków, Myślenie w kategoriach systemowych: Franciszek, E. Agazzi, J. Dołęga

  dyskusja i przerwa na kawę

                  Sesja II: 11.30-13.30 (ekologiczna) Prowadzenie: Jacek Poznański SJ

 • Stanisław Jaromi OFMConv, FTN, REFA, Kraków, Ekologia integralna i franciszkańska w Laudato si’
 • Anita Ganowicz-Bączyk, UKSW, Warszawa, Laudato si’ w praktyce etyki środowiskowej
 • Marcin Popkiewicz, Association for the Study of Peak Oil & Gas, Warszawa, Zmiana klimatu – faustowski pakt z paliwami kopalnymi?
 • Kasper Jakubowski, REFA, PK, Kraków, Ekologia miasta w perspektywie Laudato si’

dyskusja, obiad

                  Sesja III: 14.30-17.00 (teologiczna). Prowadzenie: Stanisław Jaromi OFMConv

 • Roman Batorski, WSD, Łomża, Encyklika Laudato si’ czytana przez biblistę
 • Adelajda Sielepin CHR, UPJPII, Kraków, Laudato si’ z perspektywy teologii liturgii
 • Krzysztof Leśniewski, KUL, Lublin, Inspirujący wpływ Patriarchy Bartłomieja I na encyklikę Laudato si’
 • Teresa Grabińska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych, Wrocław, Jan Paweł II w Laudato si’

Przerwa na herbatę i dyskusja prelegentów a następnie wspólne przejście z Kopernika na Franciszkańską

18.00 Msza święta dziękczynna za encyklikę Laudato si’ oraz ustanowienie Dnia modlitw o ochronę stworzenia.
Bazylika św. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 2.

Serdecznie zapraszamy!

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda