Zaproszenie OO. Redemptorystów: Kard. J. Meisner poświęci organy w bazylice w Bardzie Śląskim

Wdzięczni Panu Bogu i wszystkim ludziom,  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do gruntownego remontu organów bardzkich wykonanych w 1759 roku przez Franciszka Eberharda  oraz ich prospektu wykonanego przez Heinricha Hartmanna informujemy, że poświęcenia odnowionych bardzkich organów, odbędzie się  w Bazylice Nawiedzania NMP w Bardzie  w sobotę 17 VIII 2013 roku.

Uroczystej Liturgii Eucharystycznej o godz. 1100  przewodniczyć będzie J.E. Ks. Joachim kard. Meisner arcybiskup Kolonii, który poświęci odrestaurowane organy wraz z prospektem organowym.

Po Mszy św. odbędzie się koncert w wykonaniu Zuzanny i Macieja Batorów oraz Marcjanny Myrlak.

Redemptoryści z Barda

Za: www.redemptor.pl