Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu

O oprawie liturgicznej zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku dyskutowano w Licheniu podczas 66. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Obradom przewodniczył bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy KEP.

Pierwszego dnia (5.11) uczestnicy wysłuchali trzech wykładów. Ks. dr Bartłomiej Matczak mówił o znaczeniu czynnego uczestnictwa w Eucharystii w odkrywaniu i realizowaniu powołania. S. dr Iwona Kopacz FSP skupiła się tematyce związanej z formacją scholi w programie formacyjnym służby liturgicznej. Z kolei ks. dr Stanisław Szczepaniec poczynił uwagi dotyczące tekstu przygotowanego do pracy w grupach, którego roboczy tytuł brzmiał „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej”. W drugiej części dnia uczestnicy Zebrania pracowali w kilku grupach poruszając tematy związane z „Programem formacyjnym Służby Liturgicznej”.  Zastanawiali się m.in. nad przesunięciem czasu kandydatury przed I Komunią św., poruszali problematykę zagadnień terminologicznych (rozumienie określeń „kantor”, „akolita”, nazewnictwo opisujące zadania żeńskiej służby liturgicznej). Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była wspólna Eucharystia w icheńskiej bazylice o godz. 18:00, której przewodniczył i w trakcie której homilię wygłosił uczestniczący w obradach bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej. W słowie nawiązał do Ewangelii z dnia mówiąc o Jezusowym krzyżu, jako znaku zbawienia:
„Jezus sam nie szukał swojego krzyża. On krzyż wziął na siebie, uczynił to w posłuszeństwie woli Ojca; przyjął krzyż na swoje barki i mocą zbawczej miłości przemienił go z narzędzia męki w znak odkupienia i chwały. Jezus nie przyszedł, żeby pomnażać ilość ludzkich krzyży, ale nadać im sens. Stąd wiele mądrości jest w stwierdzeniu, iż kto szuka Jezusa bez krzyża, znajdzie krzyż bez Jezusa. Wówczas znajdziemy krzyż, ale nie będzie wystarczająco sił, aby go dźwigać” – mówił kaznodzieja.

Dziś natomiast podsumowano pracę w grupach. Ostatnim tematem, nad jakim się pochylono, była kwestia oprawy liturgicznej podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Wstępne założenia dotyczące liturgii podczas krakowskiego spotkania młodzieży przedstawił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ, który mówił o ogólnych zasadach dotyczących oprawy liturgicznej podczas ŚDM. W jego mniemaniu najważniejszym elementem z punktu widzenia liturgicznego nie będzie to, co będzie działo się przy głównym ołtarzu, ale w ok. 400 miejscach w całym Krakowie:
„W każdym z tych miejsc będzie liturgia. Będzie to zarówno liturgia słowa, ale także liturgia eucharystyczna czy nabożeństwo przebłagalne. Ważne jest, aby przebiegały one w sposób odpowiedni do rangi tego wydarzenia” – powiedział duchowny.

Oprócz bpa Bałabucha oraz bpa Gregera w spotkaniu wziął także udział bp Józef Górzyński, biskup pomocniczy diecezji warszawskiej oraz ponad 50 księży, diakonów oraz sióstr zakonnych, którzy w swoich diecezjach zajmują się tematyką liturgiki. Spotkanie w całości odbyło się w Domu Pielgrzyma Arka w Licheniu Starym.

Za: www.lichen.pl