Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce: Nowy wizytator

Brat Superior Generalny Alvaro Rodriguez Echeverria mianował brata MARIANA SZAMREJA mowym Wiztatorem Prowincji Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce.

Brat Marian Szamrej obowiązki Wizytatora obejmnie z dniem 1 sierpnia 2013.

Jako cała wspólnota Szkół im św. Jana de La Salle składamy najszczersze życzenia wszelkiego błogosławienstwa Bożego.

Za: www.lasalle.gda.pl