Zmarł śp. o. Stanisław Ziobroń CSsR

O. Stanisław Ziobroń CSsR urodził się 16.05.1947 r. w Woli Wadowskiej (diec. tarnowska) w rodzinie Aleksandra i Marii zd. Michońskiej. Miał trójkę rodzeństwa. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów.

Odbywał nowicjat w Braniewie. Pierwszą profesję złożył 15.08.1968, a śluby wieczyste 02.02.1974. Studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Dnia 13.06.1974 w Tuchowie przyjął święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Jerzego Ablewicza.

Ukończył Tirocinium Pastoralne pod kierunkiem o. Gerarda Siwka w Toruniu.

Przebywał we wspólnotach redemptorystów w Łomnicy-Zdroju, Tuchowie, Krakowie (dwukrotnie), Kościelisku, Gliwicach i Manville (USA). Pracował jako misjonarz i rekolekcjonista oraz duszpasterz. Podczas pobytu w Krakowie pełnił urząd ekonoma domu zakonnego. Był kapelanem Sióstr Matki Miłości Naszej Pani Dobrej i Nieustającej Pomocy w Krakowie.

Zmarł w szpitalu w Krakowie 06.04.2014 r., przeżywszy 67 lat, w zgromadzeniu zakonnym 46 i w prezbiteracie 40.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Za: www.redemptor.pl.