Życzenia o. bpa Jacka Kicińskiego CMF

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na drodze życia konsekrowanego,

zbliżający się czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jest wspaniałą okazją by złożyć sobie nawzajem życzenia

i wyrazić wdzięczność Bogu za dar powołania.

Obecny Rok duszpasterski poświęcony jest słowom, które Jezus skierował do Apostołów: Idźcie i głoście. To posłanie jest owocem głębokiej przyjaźni i zaufania wobec tych, których wybrał, a oni przyszli do Niego, aby z Nim być, aby mógł ich wysłać na głoszenie nauki. Nie posyła się bowiem z ważną misją kogoś, kto jest nie- znany. Dlatego tak ważnym był pobyt Uczniów w szkole Jezusa. Zaowocował on głęboką przemianą duchową, której wyrazem stała się postawa dyspozycyjności wobec Pana. Słowa Idźcie i głoście przypominają nam – konsekrowanym, że jesteśmy posłani, by głosić Dobrą Nowinę każdemu człowiekowi, bez względu na to, jaki charakter ma nasza posługa.

Drodzy Ojcowie i Bracia w przededniu Triduum paschalnego pragnę Wam i całym Waszym wspólnotom złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzę, by czas naszej pielgrzymki wiary był nieustannym dorastaniem do pełni miłości, za wzorem Waszych Założycieli i Patronów. Chrystus, który nas powołał niech Was umacnia swoim słowem pełnym miłości i nadziei. Obecny zaś czas oczekiwania na powtórne Jego przyjście niech przemienia Wasze życie w nieustanną tęsknotę za Miłością Od- wieczną. Życzę Wam Bożego światła i odwagi w podejmowaniu radykalnych decyzji prowadzących do odnowy Waszych wspól- not, a przez to i odnowy całego świata. Bądźcie wierni Bogu, Kościołowi i charyzmatom jakimi Duch święty Was obdarzył – Idźcie i głoście, że Bóg jest miłością i przemieniajcie ciemności tego świata w jasność poranka Wielkanocnego. Niech słowa Jezusa, które wypowiedział do Apostołów po swym Zmartwych- wstaniu: Pokój Wam – wleją w Wasze serca nową nadzieję, która nada sens teraźniejszości.

Składając życzenie pragnę wyrazić moje podziękowania za nade- słane gratulacje z okazji mojego wyboru na przewodniczącego Komisji ds. życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostol- skiego KEP. Dziękuję jednocześnie za wszelkie wyrazy pamięci oraz nadsyłane życzenia Świąteczne. Nie jestem w stanie odpo- wiedzieć na wszystkie, stąd też pozwólcie, że czynię to drogą elektroniczną. Z serca wam dziękuję za obecność i za wszelkie dobro, jakie czynicie dla Kościoła w Polsce.

z pasterskim błogosławieństwem:

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP