Nowy Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Posługującym Chorym

Dnia 10.04.2017 o. dr Mirosław Szwajnoch został wybrany Prowincjałem Prowincji Polskiej Zakonu Posługujących Chorym.

Urodził się 29 lipca 1970 r. w Piekarach Śląskich. Do Zakonu Posługujących Chorym wstąpił w 1989 r. W 1996 r. ukończył studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i uzyskał dyplom magistra teologii z dziedziny Historii Kościoła. Pracował jako kapelan szpitalny, wikariusz parafialny oraz katecheta.

W 2003 r. ukończył Podyplomowe Studia Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 2007 r. uzyskał doktorat teologii dogmatycznej na wydziale teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Posiada certyfikat Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Jest założycielem i redaktorem kwartalnika „Kamilianie”. W latach 2010-2013 pełnił funkcję radnego prowincjalnego. Dnia 21.06.2013 r. został powołany na Wikariusza Prowincji Polskiej Zakonu Posługujących Chorym.

Niech Matka Boża Uzdrowienie Chorych i św. Kamil wypraszają potrzebne łaski o. Prowincjałowi. Szczęść Boże!

Za: www.kamilianie.eu