Życzenia Przewodniczącego KWPZM

Ufności                      – złożonej w Bogu życzę.
Odwagi                      – by wyruszać, gdy Bóg prowadzi.
Cierpliwości              – do czekania z nadzieją.
Siły                             – gdy przychodzi podjąć krzyż i ciągle kochać wolnym sercem.
Dobrego wzroku      – by napotykając grób wypatrywać Życia.
Żarliwej wiary          – w modlitwie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny!

o. Janusz Sok, CSsR
przewodniczący KWPZM