Home Wiadomości Kraków: Poznać, Pokochać, Głosić

Kraków: Poznać, Pokochać, Głosić

Redakcja

Dnia 13 lutego 2012 roku w domu zakonnym w Krakowie-Zakrzówku rozpoczęła się XXIX Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.  Kapituła zebrana na sesji jest w sposób nadzwyczajny najwyższą władzą w prowincji. Uroczystej Eucharystii otwierającej spotkanie przewodniczył ks. bp Damian Muskus z Krakowa.

Uczestniczą w niej: członkowie z urzędu (prowincjał i jego rada, przełożeni min. sześcioosobowych wspólnot i przełożeni regionów), delegaci wybrani przez wspólnoty wyborcze oraz reprezentant profesów czasowych).

Kapitułę swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel zarządu generalnego w osobie konsultora generalnego ks. Bronisława Jakubca.
Ojców kapitulnych inspiruje hasło: Poznać, Pokochać, Głosić. Jest ono tożsame z mottem XVIII Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, która odbędzie się jesienią br. również w Krakowie. Zostało ono zilustrowane specjalnie przygotowanym logo (interpretacja poniżej).

W agendę pierwszego dnia synodu wpisano obchody jubileuszu 90 lecia domu zakonnego w Krakowie-Zakrzówku. Okolicznościowy wykład ks. dra Władysława Węglarza przybliżył uczestnikom historię domu ze szczególnym uwzględnieniem początków. Świadectwa trzech najstarszych członków wspólnoty stały się dopełnieniem prezentowanych wcześniej treści.

Logo obecnej kapituły prowincjalnej jest swego rodzaju interpretacją logo zbliżającej się kapituły generalnej. Stanowi ono połowę pierwowzoru, co podkreśla, że kapituła prowincjalna jest częścią przygotowania do kapituły generalnej, która odbędzie się jesienią 2012 roku w Krakowie.

Autorem logo kapituły prowincjalnej jest ks. Sławomir Noga SDS

Do powstania Logo XVIII Kapituły Generalnej posłużył jej temat: „POZNAĆ – POKOCHAĆ – GŁOSIĆ”. Nie trudno się domyślić, że w centrum tego krótkiego hasła znajduje się Jezus Chrystus Zbawiciel. On jest tym, którego musimy nieustannie POZNAWAĆ, zacieśniać z Nim coraz ściślejszą, osobistą więź, to znaczy coraz bardziej Go POKOCHAĆ oraz dzielić się Nim ze wszystkimi, to znaczy GŁOSIĆ Go, aż po krańce Ziemi.

Do każdego słowa tematu przypisany został graficzny symbol, który oddaje jego treść. Tak więc słowo POZNAĆ zostało wyrażone symbolem księgi (Biblii), słowo POKOCHAĆ graficznie oddaje serce oraz słowo GŁOSIĆ wyrażono symbolem tryskającego źródła.

KSIĘGA – Symbol ten przedstawia Biblię, jako objawione Słowo Boże, które dla nas salwatorianów w naszej misji jest pokarmem. Św. Hieronim napisał, że „nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Nie jest wystarczającym czytanie czy studiowanie Biblii. Mamy POZNAWAĆ w sensie wzrastania w naszej osobistej relacji z Panem na każdy dzień, aby „… to dążenie nas ożywiało w Jezusie Chrystusie” (Fl 2.5). On jest objawieniem Ojca. W Nim Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1.14).

SERCE – W Biblii serce reprezentuje prawdziwą esencję bycia człowiekiem, miejsce z którego pochodzą nasze zachowania. „Błogosławienie czystego serca albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5.8). Jesteśmy wezwani do KOCHANIA czystym sercem, pokonując przeszkody indywidualizmu, przekonani że skuteczność naszej misji zbudowana jest na fundamencie miłości. Miłość zawsze ukazuje naszą osobistą więź z Chrystusem Zbawicielem: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13.35).

FONTANNA – Na centralnych placach wielu miast można spotkać fontanny, przy których ludzie się spotykają. Jezus jest miejscem gdzie możemy spotkać jeden drugiego. On jest żywą wodą źródlaną, która rozlewając się ogłasza pełnie życia w całym tego słowa znaczeniu. To jest duchowość naszego apostolatu: GŁOSIĆ  Dobrą Nowinę o zbawieniu nie tylko słowem, ale także prostym stylem naszego życia i gorliwością apostolską. „Nasz Założyciel zostawił nam polecenie i misję, aby nie spocząć w zadowoleniu, aż ludzie poznają, pokochają i będą służyć Jezusowi jako Zbawicielowi (CO 103).

Za: www.sds.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda