Home Wiadomości Krzeszowice: Spotkanie mniszek z Europy

Krzeszowice: Spotkanie mniszek z Europy

Redakcja

W dniach 5-10 września 2018 r. odbyło się piąte europejskie spotkanie mniszek dominikańskich – EUROMON.

W spotkaniu uczestniczyło 25 sióstr z 14 klasztorów z Polski, Litwy, Czech, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Portugalii i Irlandii. Obecny był także promotor generalny mniszek, o. César Valero Bajo. Przez dwa dni siostrom towarzyszyli także generał Zakonu, o. Bruno Cadoré, i prokurator generalny Zakonu, o. Benjamin Earl. Nie zabrakło także prowincjała polskich dominikanów, o. Pawła Kozackiego, i promotora mniszek w Polskiej Prowincji Zakonu, o. Tomasza Nowaka. Duży udział w organizacji spotkania mieli także ojcowie i siostry posługujący jako tłumacze oraz bracia studenci pomagający w logistyce.

Nowe dokumenty o życiu mniszek

Tegoroczne obrady koncentrowały się wokół tematu „Piękno życia kontemplacyjnego – nasza misja w Zakonie Kaznodziejskim”. Zasadnicza część rozmów skupiała się wokół dwóch najnowszych dokumentów dotyczących żeńskiego życia kontemplacyjnego: konstytucji apostolskiej papieża Franciszka „Vultum Dei quaerere” oraz wykonawczej instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego „Cor Orans”.

Ważnym zagadnieniem, podjętym podczas spotkania, było zapisane w tych dokumentach zobowiązanie do tworzenia federacji klasztorów mniszek. Zdecydowano o konieczności rozesłania odpowiedniej ankiety do wszystkich klasztorów regionu, aby móc kontynuować prace nad powołaniem takiego stowarzyszenia.

Przestrzenie milczenia i słuchania

W swoim wystąpieniu skierowanym do sióstr generał Zakonu podjął rozważanie na temat wcielenia Słowa Bożego. Zauważył, że Bóg zechciał stać się człowiekiem, aby zamieszkać wśród nas i zaprosić nas do bliskości z Nim samym. Zakon Kaznodziejski ma za swój cel głosić to Boże przyjście światu. Zdaniem generała, szczególnym zadaniem mniszek jest tworzenie otwartej przestrzeni, w której dzięki milczeniu i słuchaniu ta rozmowa Boga ze światem będzie mogła się odbywać bez zakłóceń – tak aby nikt nie zapomniał, że jest Ktoś, kto bardzo pragnie wejść w dialog z człowiekiem.

Siostry, poprzez swoją modlitwę, zanoszą wszystkie sprawy Zakonu przed oblicze Pana, troszcząc się jednocześnie o zbawienie wszystkich narodów. Aby ta modlitwa mogła być owocna, potrzebne jest siostrzane życie we wspólnocie, bo to właśnie przez świadectwo takiego życia dokonuje się głoszenie jedności. Generał zachęcał mniszki, aby nie zaniedbywały życzliwości, łagodności i szacunku w relacjach pomiędzy samymi siostrami. Prosił, aby siostry podejmowały wysiłek nawrócenia zmierzającego ku budowaniu większej jedności. Prosił także, aby pamiętać o opiece nad starszymi siostrami, a także o formacji stałej, która ma czynić siostry bardziej wolnymi.

Generał zachęcił także siostry, aby w Adwencie podjęły szczególnie intensywną modlitwę w intencji pokoju i sprawiedliwości – i aby do tej modlitwy zaprosiły całą Rodzinę Dominikańską.

Za: dominikanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda