Łabunie: Uroczystości pogrzebowe ks. Grzegorza Szmita SAC

Dnia 29 czerwca br. w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach k. Zamościa odbyły się uroczystości pogrzebowe – zmarłego tragicznie 18 czerwca br. misjonarza w Meksyku – naszego współbrata ks. Grzegorza Szmita SAC.

Msza św., której przewodniczył przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC rozpoczęła się o godzinie 12.30. Na jej początku proboszcz parafii ks. kan. Tadeusz Czuk przywitał zgromadzonych, wprowadzając wszystkich w przeżycie liturgii, a sekretarz ds. misji Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Jan Siwiec SAC przedstawił biogram Zmarłego.

Kazanie wygłosił ks. Prowincjał Adrian Galbas SAC. Pierwszą część kazania ks. Prowincjał poświęcił wspomnieniu osoby ks. Grzegorza – jego charakteru, motywacji podjęcia powołania do kapłaństwa oraz świadectwu jego gorliwości w pracy misyjnej. W drugiej części, w oparciu o Słowo Boże, mówił o lekcji, wynikającej z tego smutnego wydarzenia. I tak, z uwagi na szybkie tempo naszego życia, ks. Prowincjał apelował: „Wyhamujmy!”.

Zwracając następnie uwagę, iż skoro śmierć przychodzi tak niespodziewanie – nie wiemy kiedy, gdzie i w jaki sposób – trzeba być codziennie na nią przygotowanym, będąc „opasanym czystym sumieniem”. I w końcu, wezwał do głoszenia Miłosierdzia Bożego i bycia miłosiernym dla innych. Pod koniec kazania, ks. Prowincjał zwrócił się ze słowami współczucia do Mamy ks. Grzegorza oraz najbliższej rodziny.

Na zakończenie mszy św. głos zabrali: ks. Jan Siwiec SAC (odczytał list nadesłany przez I radcę generalnego i sekretarza generalnego ds. misji, ks. Adama Golca SAC; oraz przemówił jako sekretarz ds. misji Prowincji Zwiastowania Pańskiego), ks. Jerzy Limanówka SAC (odczytał list I radcy prowincjalnego ks. Zenona Hanasa SAC, nadesłany w imieniu Zarządu Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla), ks. Artur Stępień SAC – przemawiając w imieniu wspólnoty kursowej.
Ceremonii pogrzebowej po zakończeniu mszy św. oraz na cmentarzu przewodniczył ks. Marek Tomulczuk SAC.

W uroczystościach wzięli udział współbracia z obu prowincji, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz bardzo licznie zgromadzeni wierni świeccy.

ks. Przemysław Podlejski SAC

Za: www.sac.org.pl.