Licheń: spotkanie mariańskich rodziców i krewnych

Rodziny księży i braci marianów rozpoczną dziś, 12 kwietnia, doroczne spotkanie w licheńskim sanktuarium. W tym roku połączone ono będzie z udzieleniem święceń diakonatu i prezbiteratu czterem mariańskim współbraciom (dwóm diakonom i dwóm kandydatom do diakonatu).

Przyjeżdżają do Lichenia ze wszystkich stron naszego kraju, z których pochodzą ich synowie, wnukowie, wujkowie czy kuzyni. I zawsze cel takiego spotkania jest jeden – aby być razem, aby u stóp licheńskiej Pani poczuć jedność z przynależności do duchowej rodziny mariańskiej, do której zostali zaproszeni w chwili, gdy jeden z członków ich rodziny zdecydował o wstąpieniu do Zgromadzenia Księży Marianów.

Spotkania w Licheniu odbywają się od kilkunastu lat. Sanktuarium to jedyne miejsce w Prowincji Opatrzności Bożej, gdzie organizowane są takie zjazdy. Wiele osób przyjeżdża tu mimo tego, że nie spotka w Licheniu swoich krewnych, gdyż marianie są rozproszeni po całym świecie i pracują w tak odległych miejscach jak Kazachstan, Brazylia, USA czy Argentyna. Mimo wszystko chcą tu przyjeżdżać, gdyż czują duchową więź ze zgromadzeniem: – Spotkanie rodzin mariańskich to jest spotkanie cykliczne. Każdego roku w sanktuarium, w okolicach świat wielkanocnych, odbywa się takie spotkanie. Przyjeżdżają rodziny naszych współbraci, księży i braci marianów. Te rodziny znają się ze sobą, niektóre bardziej się ze sobą zaprzyjaźniły, więc to jest spotkanie pełne radości i rodzinnej atmosfery – powiedział ks. Sławomir Homoncik MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Doroty. Eucharystii przewodniczyć będzie przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów, ks. Paweł Naumowicz MIC.

Rozpoczynający się dziś zjazd będzie miał szczególny wymiar: – W tym roku spotkanie rodzin współbraci marianów połączone jest także z udzielaniem sakramentu świeceń kapłańskich i świeceń diakonatu naszych braci marianów. Świeceń udzieli bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej – wyjaśnia ks. Homoncik.

Msza św., trakcie której zostaną dokonane świecenia, rozpocznie się w sobotę, 13 kwietnia, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12.00. W tegorocznym spotkaniu rodzin księży i braci marianów weźmie udział ok. 150 osób, którzy zjadą do Lichenia z całej Polski.

Robert Adamczyk

Za: www.lichen.pl.