Biznesmeni w poszukiwaniu sensu życia

W dniu wczorajszym dyrektor Centrum Arrupe, Wojciech Żmudziński SJ, wziął udział w dyskusji panelowej Stres w biznesie w ramach konferencji Zarządzanie stresem, jaka odbyła się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wśród osób wypowiadających się podczas konferencji byli również: profesor Anna Zalewska-Janowska, Dorota Zawadzka, Joanna Dark i wiele innych osób zajmujących się medycyną, biznesem, sztuką, edukacją i wychowaniem. Ojciec Żmudziński mówił między innymi o wzrastającej popularności rekolekcji dla biznesmenów i konieczności uczenia się zarządzania sobą zanim zacznie się odnosić sukcesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Poruszył także temat czytania rzeczywistości w kluczu wartości i umiejętności pogodnego podchodzenia do zawodowych obowiązków. Każda osoba zajmująca się zawodowo kierowaniem ludźmi – mówił – powinna uświadomić sobie i zwerbalizować własną filozofię życia.

Takie osobiste credo powinno być punktem odniesienia dla wszystkich podejmowanych decyzji, nie tylko zawodowych lecz przede wszystkich osobistych. Zarówno rekolekcje ignacjańskie jak i proponowane przez benedyktynów dni skupienia mogą pomóc w sformułowaniu życiowego fundamentu.

Centrum Arrupe,
RED.

Za: www.jezuici.pl.