Marianie: uczczono bł. Jerzego Matulewicza

Z inicjatywy sióstr eucharystek posługujących w parafii Wniebowzięcia NMP w Michałowicach–Opaczy (dekanat raszyński, archidiecezja warszawska) wicepostulator procesu kanonizacyjnego bł. Jerzego Matulewicza, ks. Krzysztof Trojan MIC, wygłosił cykl okolicznościowych kazań promujących postać i duchowość mariańskiego reformatora.

Dodatkową okazją była 90. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii przez Błogosławionego.

Kaznodzieja – w nawiązaniu do wezwań samego Jezusa, które wybrzmiały w Ewangelii III Niedzieli zwykłej: „Nawracajcie się” i „Pójdźcie za Mną” – mówił o tym, jak słowa te realizowały się w życiu i posłudze o. Jerzego. Zachęcał również do modlitwy za przyczyną bł. Jerzego. Wszyscy wierni mogli po zakończeniu liturgii mszy świętej zabrać ze sobą tekst litanii do bł. Jerzego z modlitwą o szczególną łaskę.

W kościele parafialnym przez cały dzień bł. Jerzy towarzyszył zebranym w sposób duchowy w znaku swojego wizerunku oraz relikwii.

W dniu liturgicznego wspomnienia Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów wicepostulator jego sprawy kanonizacyjnej wygłosił także homilię podczas wieczornej Eucharystii w mariańskim kościele na warszawskich Stegnach. W jej słowach wspomniał m.in. o głębokim związku, jaki łączył postać o. Jerzego z Warszawą, wskazując tym samym na geograficzną bliskość postaci Błogosławionego. Po Eucharystii została odmówiona modlitwa o łaskę za przyczyną o. Jerzego, a wszyscy zgromadzeni mogli połączyć swoje intencje z oddaniem czci relikwiom o. Jerzego poprzez ucałowanie.

xkt

Za: www.marianie.pl.