Mysłowice: jezuici poprowadzą Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną

Towarzystwo Jezusowe będzie zarządzać Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Mysłowicach. Kształci ona pedagogów i nauczycieli oraz specjalistów do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

Jak powiedział dyrektor placówki ks. dr Wacław Królikowski SJ, decyzja ta „mocno współgra z tym, czego oczekiwał od jezuitów ich założyciel, św. Ignacy Loyola. Chcemy wnieść coś dodatkowego, coś, co ubogaciłoby lokalną społeczność, dlatego że dla nas pierwszym kryterium misji, posługi jest dobro człowieka. Św. Ignacy chciał, żebyśmy dbali o to dobro człowieka głównie na dwóch płaszczyznach. Najpierw na płaszczyźnie duchowej, stąd mamy domy rekolekcyjne czy np. w Polsce parafie. Drugi element to formacja intelektualna, dlatego prowadzimy kolegia, szkoły średnie, gimnazja czy wyższe uczelnie, uniwersytety” – zauważył ks. Królikowski.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach to uczelnia z 20-letnią tradycją i kompetentną kadrą. Studiuje tam ok. 650 studentów.

R. Łączny, KAI

Za: Radio Watykańskie.