Nowa strona Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji

Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Redemptorystów uruchomił nową stronę internetową.

Informacje o Nowej Ewangelizacji, kursy ewangelizcyjne, rekolekcje, misje parafialne, zaproszenia.
Link: ne.redemptor.pl/

Za: www.redemptor.pl.