Niepokalanów: Jasna Góra u Maksymiliana

Ważnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej i klasztornej w Niepokalanowie było Nawiedzenie Matki Bożej w Jej Jasnogórskiej Ikonie, w dniach 15 – 16 lipca 2014 r. Do tej uroczystości przygotowały nas rekolekcje, które głosił o. Marek Kowalski – paulin, który pracuje jako proboszcz w okręgu donieckim na Ukrainie.

Czas przygotowania do Nawiedzenia możemy podzielić na trzy etapy. Pierwszy to – przygotowanie dalsze, które rozpoczęły rekolekcje w parafii Niepokalanów. Trwały one przez pięć dni. Każdy z nich był poświęcony innemu zagadnieniu, które było związane z życiem Maryi – Panią Jasnogórską. W dniu ich rozpoczęcia, w niedziele 15 czerwca myślą przewodnią nauczania Ojca paulina były słowa: „Wierni Jasnogórskim Ślubom Narodu”. W drugim dniu rekolekcjonista mówił o aktualności Jasnogórskich ślubów dziś. Po wieczornej Mszy świętej małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. W trzecim dniu rekolekcji o. Marek mówił o wy¬pełnieniu Jasnogórskich Ślubów. Dokonano też Aktu zawierzenia rodzin Matce Bożej. W czwartym dniu rekolekcjonista na przykładzie wiary Maryi mówił o naszej wierze w chwilach prób i doświadczeń życia.

Rekolekcje zakończyły się w czwartek 19 czerwca. W tym dniu w liturgii Kościoła obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała. Kaznodzieja swoją naukę zatytułował: „Z Maryją – Niewiastą Eucharystii – ku pogłębionej wierze”. Przez wszystkie dni rekolekcji nauki były też głoszone w kościele w Budkach Piaseckich, oraz spotykaliśmy się w Bazylice o godzinie 21.00 na Apelu Jasnogórskim.

Przygotowanie bliższe do Nawiedzenia Pani Jasnogórskiej rozpoczęliśmy w niedzielę 13 lipca. Rekolekcjonista w tym dniu przybliżył nam tematycznie: „Wiara Maryi szczególnym znakiem Jej biblijnej ikony”. W każdym dniu była okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi i pojednania. Myśl jaka towarzyszyła w następnym dniu rekolekcyjnym: „Z Maryją niesiemy modlitwę przebłagalną”. Również i tym razem, każdego dnia była okazja do modlitwy wieczorem w czasie Apelu Jasnogórskiego.

15 lipca 2014 r. to dzień szczególny dla Niepokalanowa. W tym dniu przybyła do nas Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej. Nabożeństwo oczekiwania rozpoczęliśmy już o godzinie 16.00 Cała wspólnota niepokalanowska zebrała się przed Bazyliką, by w modlitewnym skupieniu oczekiwać na Ikonę Cudownego Obrazu. Parafianie i licznie przybyli pielgrzymi włączyli się do tego czuwania. Wśród nas był ksiądz biskup Józef Górzyński, który przewodniczył Eucharystii. I oto w asyście samochodów strażackich na syrenie, przybywa do nas Pani Jasnogórska. Rozległ się śpiew pieśni „O Maryjo witam Cię…” Rozpoczęły się powitania.

W procesji wokół Bazyliki zmieniają się delegacje, które wniosły Cudowną Ikonę do Bazyliki. Ostatnią z nich są nasi Bracia Strażacy z niepokalanowskiego klasztoru. To im przypadł zaszczyt aby wprowadzić Maryję do świątyni.

Rozpoczęła się liturgia Mszy świętej, której przewodniczy ks. bp Józef Górzyński. Wśród głównych koncelebransów są: proboszcz parafii niepokalanowskiej – o. Andrzej Kuśmierski, gwardian – o. Mirosław Bartos oraz o. Grzegorz Bartosik. Słowo Boże głosił Ksiądz Biskup.

O godzinie 19.00 rozpoczęło się modlitewne czuwanie, w którym wzięli przedstawiciele różnych wspólnot i grup jakie istnieją przy niepokalanowskiej parafii, m.in.: Żywy Różaniec, Franciszkański Zakon Świeckich oraz Rycerstwo Niepokalanej. Tradycyjnie już o godz. 21.00 Apel Jasnogórski a po nim czuwanie Instytutu Kolbianum, młodzieży. Natomiast o godz. 23.00 – nabożeństwo za bliskich zmarłych.

Tradycyjnym wydarzeniem dnia Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Niepokalanowie była Msza święta sprawowana o północy. W koncelebrze biorą udział kapłani pochodzący z danej parafii. Eucharystii przewodniczył o. Grzegorz Bartosik, który modlił się o nowe, święte i dobre powołania do życia zakonnego i do kapłaństwa. Po tej Mszy św. dalej trwało modlitewne czuwanie parafian z poszczególnych miejscowości i ulic.

W środę 16 lipca 2014 r. w Bazylice na Mszy świętej konwentualnej o godz. 7.00 zebrała się cała wspólnota klasztorna. Liturgii przewodniczył przełożony – gwardian o. Mirosław Bartos a Słowo Boże wygłosił o. Marek Kowalski – paulin, prowadzący Nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej. Przez cały dzień parafianie i licznie przybyli w tym dniu pielgrzymi nawiedzają Ikonę Jasnogórską w modlitewnym skupieniu.

Mszę świętą dziękczynną za Nawiedzenie Matki Bożej w Jej Jasnogórskim Obrazie rozpoczęliśmy o godz. 15.00. Przy licznie wypełnionej świątyni rozpoczęła się liturgia. Przewodniczył jej o. Andrzej Kuśmierski wraz z pozostałymi kapłanami z klasztoru i z dekanatu. Padły ostatnie słowa pożegnania i podziękowania za czas Nawiedzenia. Odprowadzono Ikonę Jasnogórską przed Bazylikę i tam w asyście samochodów strażackich, samochód-kaplica Matki Bożej odjechał do następnej parafii w dekanacie wareckim.

Nawiedzenie Matki Bożej w Jej Jasnogórskiej Ikonie było ważnym wydarzeniem w życiu społeczności niepokalanowskiej, parafii i klasztoru. Wszak to Matka naszego Pana przyszła do nas po to, żeby nas pokrzepić i wzmocnić w wierze.

Warto też dodać, że to było już trzecie Nawiedzenie Jasnogórskiej Pani w Niepokalanowie. Pierwsze miało miejsce w dniach: 17 – 18 stycznia 1958 r. Drugie w dniu 2 września 1981 r. Trzecie 15 – 16 lipca 2014 r.

o. Jacek Staszewski OFMConv

foto: br. Mieczysław Wojtak OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl.