O. Hubert A. Matusiewicz – zastępcą dyrektora Caritas Polska

Pod koniec czerwca o. Hubert A. Matusiewicz, bonifrater, ponownie otrzymał nominację na zastępcę dyrektora Caritas Polska.

O. Hubert jest absolwentem mikrobiologii i teologii oraz doktorem nauk humanistycznych. Pracował w szpitalach oraz innych placówkach medycznych w Cieszynie, Krakowie i Warszawie. Był wychowawcą zakonnym, przełożonym wspólnot domowych, prowincjałem i proboszczem warszawskiej parafii pw. św. Jana Bożego.

Uczestniczył w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, m. in. po trzęsieniu ziemi w Armenii. Razem z ks. Marianem Suboczem organizował struktury reaktywowanej Caritas w Polsce. W 1993 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Caritas Polska, które pełnił przez dwie kadencje. Odpowiadał za koordynację projektów socjalnych i medycznych, relacje z mediami, współpracę ekumeniczną oraz pomoc zagraniczną, m. in. dla Białorusi, Ukrainy, Czeczenii, Ruandy, Kazachstanu, Kosowa, Indii, Iraku i Iranu. W 2003 r. otrzymał wyróżnienie Sejmu RP „Sukces Roku w Ochronie  Zdrowia”. W 2005 roku został mianowany asystentem kościelnym Caritas Internationalis na pięcioletnią kadencję. Sekretarzem Caritas Polska został  mianowany 16 sierpnia 2012r.

Jego zainteresowania badawcze to: dzieje Zakonu Szpitalnego, historia szpitalnictwa oraz instytucji  dobroczynno-charytatywnych  w  Polsce, integralna i holistyczna opieka nad pacjentem. Jest autorem dwóch publikacji książkowych [Przejrzeć się w Vita consecrata, Kraków 2002;  Brat   Ludwik   Perzyna   (1742 – 1800), lekarz i pisarz w  bonifraterskim  habicie, Rzym – Warszawa 2010], a także artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach oraz referatów z zakresu historii Zakonu Bonifratrów, organizacji opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej,  wygłoszonych  podczas  krajowych  i  zagranicznych  konferencji  i  sympozjów.

 Życiorys za: www.caritas.pl.