O. Szymon Hiżycki OSB najmłodszym wybranym opatem w historii powojennego Tyńca

W dniach 17–24 stycznia odbyła się w naszym Opactwie wizytacja kanoniczna. Wizytację przeprowadził opat prezes Kongregacji Zwiastowania NMP, o. Ansgar Schmidt, wraz z członkami swojej rady. Opat prezes przewodniczył również wyborom opackim, które odbyły się w tych dniach.

Z radością oznajmiamy, iż nowym, 74. opatem tynieckim został wybrany o. Szymon Hiżycki. Na stanowisku przełożonego klasztoru zastąpi o. Konrada Małysa, który ukończył posługę przeora administratora. Kadencja przewielebnego ojca opata potrwa osiem lat.

Współwizytatorami o. Ansgara byli o. Bernard Lorent, opat klasztoru benedyktynów w Maredsous (Belgia), oraz o. Maksymilian Nawara, mistrz nowicjatu w klasztorze w Lubiniu oraz kierownik tamtejszego Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej. Wizytacja ma za cel przede wszystkim ocenę bieżącej sytuacji klasztoru oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju. Według Konstytucji Kongregacji Zwiastowania, do której należy Opactwo tynieckie, odbywa się ona co cztery lata. Tegoroczna wizytacja zbiegła się z wyborami opackimi w naszym domu.

O. dr Szymon Hiżycki OSB studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów oraz jest autorem licznych artykułów na portalu „PS-PO”. Nowy opat tyniecki jest najmłodszym wybranym opatem w historii powojennego Tyńca oraz jednym z młodszych w jego blisko tysiącletniej historii.

Przewielebnemu Ojcu Opatowi gratulujemy wyboru, życzymy potrzebnych łask i Bożego błogosławieństwa na czas Jego posługi oraz obiecujemy wsparcie modlitewne.

Za: Redakcja.