Orioniści: Drugi dzień Kapituły – wezwanie do autentyczności

OrioniściDrugi dzień Kapituły to przede wszystkim mocne słowa Generała wzywające do autentyczności naszego powołania i ukierunkowania na ubogich a także spotkanie z przedstawicielami Rodziny Oriońskiej.

II dzień obrad Kapituły Prowincjalnej rozpoczęły Laudesy pod przewodnictwem ks. Mariusza Chmielewskiego.

Blok trzeci obrad rozpoczęła modlitwa przedpołudniowa liturgii godzin pod przewodnictwem ks. Tomasza Wiśniewskiego. Następnie Wikariusz prowincjalny ks. Krzysztof Miś  przywitał ks. Generała Flavio Peloso oraz ks. Sekretarza i Radcę generalnego ks. Sylwestra Sowizdrzała.

Ks. Generał Flavio Peloso zwracając się do obecnych, podkreślił powagę wydarzenia jakim jest Kapituła Prowincjalna. Przypomniał o tradycji i doniosłej historii Zgromadzenia, które doczekało się już XIV Kapituły Generalnej. Zwrócił uwagę na to, że Kapitułę Prowincjalną należy przeżywać jako odpowiedzialność wobec dzieła Bożego, która została złożona w rękach Ojców kapitulnych. Podkreślił wagę obrad kapituły, jako czasu, który ma ożywić w życiu zakonników kreatywną wierność Zgromadzeniu.

Ks. Generał przypomniał słowa z art. 138 Konstytucji, że: Kapituła Generalna jest podstawowym znakiem je­dności Zgromadzenia w jego różnorodności oraz donio­słym wydarzeniem w jego życiu wspólnotowym.

Tytułem Kapituły tegorocznej są słowa ks. Orione: Słudzy Chrystusa i ubogich. Tytuł ten zaczerpnięty jest z mało znanej części listu ks. Orione, niejako jego duchowego testamentu. Powszechnie cytowany jest początek tego listu, gdzie ks. Orione pisze o swoim wezwaniu: Dusz, Dusz. Druga jego część podkreśla dwa podstawowe aspekty dotyczące Oriońskiego życia  zakonnego: Wezwanie do autentyczności naszego powołania, oraz Ukierunkowanie się na ubogich.

Ks. Generał przypomniał, że Kapituła Prowincjalna ma trzy cele:
– Dać swój wkład dla oceny i do konstruowania drogi całego Zgromadzenia.
– Ma zebrać i przeanalizować z uwagą materiał dostarczony przez wspólnoty zakonne z Polski i wyciągnąć wnioski dla życia Prowincji Polskiej.
– Wybrać delegatów z Polskiej Prowincji na Kapitułę Generalną.

Blok IV – W dalszej części dnia w Kapitule uczestniczyli zaproszeni Goście – Orioński Ruch Świecki, przedstawiciel Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów oraz  Orioński Instytut Świecki. Dzieląc się swoim przeżywaniem powołania Oriońskiego wnieśli swoje propozycje do rozważenia na forum Kapituły.

Południe, drugiego dnia Kapituły Prowincjalnej, upłynęło pod znakiem sprawowanej Eucharystii. Modlili się w niej wszyscy Ojcowie Kapituły  wraz  z zaproszonymi gośćmi z ORŚ oraz ISO i WSD pod przewodnictwem ks. Generała Flavio Peloso.

Blok piąty obrad rozpoczęła modlitwa godziną czytań, którą poprowadził ks. Andrzej Pałka. Następnie Radca Generalny ks. Sylwester Sowizdrzał zaprezentował wyniki ankiety przeprowadzanej w całym naszym Zgromadzeniu, a dotyczącej różnych aspektów życia Zgromadzenia i Zakonników.

Wieczorem uczestnicy Kapituły spotkali się na wspólnej modlitwie. Odmówili Nieszpory, modlitwy pierwszego dnia Triduum przed Uroczystością Matki Boskiej Opatrzności i odśpiewali Apel Jasnogórski. Modlitwom przewodniczył ks. Łukasz Mikołajczyk. Po modlitwach rozpoczął się tzw. Wieczór Braterski – czas kiedy współbracia uczestniczący w Kapitule mogli się razem spotkać i w atmosferze radości i wdzięczności cieszyć swoją obecnością.


Ks. Generał Flavio Peloso w przesłaniu do Rodziny Oriońskiej w Polsce

Za: www.orione.pl.