Orioniści: Kapituła Prowincjalna 2015 wystartowała

Kapituła Prowincjalna 2015Minął pierwszy dzień Kapituły Prowincjalnej. Jej temat brzmi: « SŁUDZY CHRYSTUSA I UBOGICH ». Wierność i proroctwo w dialogu z peryferiami ubóstwa i ewangelizacji.

Zebrani na Kapitule współbracia pod przewodnictwem Ks. Prowincjała Krzysztofa Baranowskiego rozpoczęli Kapitułę Hymnem do Duch Świętego  – Vieni Creator; następnie polecili się wstawiennictwu Matki Bożej – Patronki Prowincji Polskiej i świętego Założyciela – Księdza Alojzego Orione.

Ksiądz Prowincjał przywitał uczestników, wyrażając swoją radość z rozpoczynającego się wydarzenia. Przypomniał, że jesteśmy tutaj w imieniu całej Polskiej Prowincji  Zgromadzenia.

Ksiądz Prowincjał zapoznał wszystkich z planem dnia dzisiejszego. Przedstawił i przywitał Ks. Andrzeja Zagórskiego MS – Prowincjała Księży Saletynów, który wygłosił konferencję wprowadzającą do obrad Kapituły i przewodniczył Liturgii pokutnej rozpoczynającej Kapitułę Prowincjalną.

Liturgia pokutna zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, adoracją i możliwością skorzystania z sakramentu pokuty. Ojcowie kapitulni pod przewodnictwem ks. Prowincjała Krzysztofa Baranowskiego celebrowali Eucharystię.

Popołudnie pierwszego dnia Kapituły Prowincjalnej rozpoczęła modlitwa godziną czytań, której przewodniczył ks. Paweł Wrąbel. Był to czas na wysłuchanie sprawozdań ks. Prowincjała Krzysztofa Baranowskiego  i ks. Ekonoma Grzegorza Sikorskiego, dotyczących aktualnej kondycji Polskiej Prowincji Księzy Orionistów. Był czas na pytania i dyskusję.

W dalszej części zostało wybranych 2 Skrutatorów. Pierwszym  Skrutatorem został ks. Marcin Chrzęszczyk, a drugim ks. Paweł Żelichowski. Natomiast Sekretarzem Kapituły wybrano ks. Adama Gołębiaka.

Wieczorem uczestnicy Kapituły spotkali się na wspólnej modlitwie. Odmówili Nieszpory, modlitwy pierwszego dnia Triduum przed Uroczystością Matki Boskiej Opatrzności i odśpiewali Apel Jasnogórski. Modlitwom przewodniczył ks. Piotr Jasek.


Ks. Prowincjał Krzysztof Baranowski w przesłaniem do Rodziny Oriońskiej z pierwszego dnia Kapituły Prowincjalnej 2015

Za: www.orione.pl.