Orioniści: Trzeci dzień Kapituły – rachunek sumienia z charyzmatu

OrioniściModlitwa, praca w grupach, rachunek sumienia z charyzmatu, wybory i wnioski na Kapitułę Generalną. Kolejny intensywny czas za nami. A oto szczegóły.

III dzień obrad Kapituły Prowincjalnej rozpoczął się od sprawowanej wspólnie Eucharystii. Przewodniczył jej ks. Sylwester Sowizdrzał – Sekretarz i Radca Generalny naszego Zgromadzenia – który wygłosił również homilię.

Pytania o charyzmat zakonnika
W dalszej części dnia Ojcowie Kapitulni pracowali w siedmiu grupach, pochylając się nad rozważaniem następujących tematów:

1. WYMIAR LUDZKI ZAKONNIKA
2. ZAKONNIK ŻYJE BOGIEM
3. ZAKONNIK ZIDENTYFIKOWANY W CHARYZMACIE
4. ŻYWOTNA RELACJA ZE WSPÓLNOTĄ
5. ZAKONNIK W MISJI: ŚWIADECTWO I POSŁUGA
6. APOSTOLAT ZGROMADZENIA DAREM DLA KOŚCIOŁA
7. KU PERYFERIOM EGZYSTENCJALNYM ŚWIATA

Kolejne bloki obrad, z przerwami na wspólną modlitwę (przedpołudniową – poprowadzoną przez ks. Leszka Kromkę i na godzinę czytań pod przewodnictwem ks. Pawła Żelichowskiego), wypełniła praca w grupach. Wieczorem Ojcowie Kapitulni modlili się I Nieszporami z Uroczystości Matki Boskiej Opatrzności – Głównej Patronki Zgromadzenia. Przewodniczył im ks. Damian Stawicki. Dziś też odbyły się pierwsze głosowania nad wnioskami na Kapitułę Generalną. Wybrano również reprezentantów Polski na to ważne w historii Zgromadzenia wydarzenie.

Delegatami Prowincji Polskiej zostali wybrani:
1. Ks. Piotr Jasek.
2. Ks. Leszek Kromka.
3. Ks. Adam Gołębiak.
Do listy rezerwowej zostali wybrani: Ks. Łukasz Mikołajczyk i ks. Krzysztof Miś.

Jutro Uroczystość Błogosławionej Maryi Dziewicy – Matki Boskiej Opatrzności – Głównej Patronki Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

Ofiarując czas przez Panem za wszystkich polecających się naszej modlitwie sami o nią prosimy.


Przesłanie ks. Sylwestra Sowizdrzała – Sekretarza i Radcy Generalnego Zgromadzenia Orionistów

Za: www.orione.pl.