Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Peregrynacja obrazu MB CzęstochowskiejW Wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP (7.12.2015) rozpoczęła się peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w klasztorach męskich diecezji siedleckiej.

Obraz przywędrował pierwszego dnia z Kałkowa (diec. radomska) do Kodnia i nawiedzi wspólnoty zakonne w diecezji. Uroczystemu powitaniu w klasztorze kodeńskim towarzyszył ksiądz biskup Piotr Sawiuk, biskup pomocniczy siedlecki, który podczas mszy świętej w kaplicy zakonnej zachęcił w homilii do przyjrzenia się naszemu zakonnemu posłannictwu.

„Czas nawiedzin Matki Bożej Częstochowskiej w progach domów zakonów męskich diecezji siedleckiej to okazja, aby wszystkich osobom zakonnym podziękować, za codzienny trud, niewątpliwie istnienie klasztorów na terenie diecezji jest wielkim bogactwem i jest ogromnie cennym darem dla danej diecezji, jest też ubogaceniem duchowego oblicza jakie prezentuje diecezja” – mówił biskup Piotr. Peregrynacja rozpoczęła się od Kodnia, miejsca gdzie od wieków Matka Boża doznaje czci ze strony ludu podlaskiego, natomiast wizerunek Jasnogórskiej Madonny jest zwornikiem tego kultu maryjnego w całej naszej Ojczyźnie, która od 1050 lata związana jest z Chrystusem, jest ochrzczona i ugruntowana na Ewangelii.

Matka Boża Częstochowska przybywa by pomóc każdej wspólnocie zakonnej trwać wiernie i z miłością przy jej Boskim Synu, aby po matczynemu pomóc rodzić tutaj dobro. „Z tyłu obrazu jest specjalny wpis Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego dokonany przed 50-ciu laty, kiedy to obraz wędrował po klasztorach z okazji jubileuszu chrztu, ten wpis jest znamienny, kardynał Wyszyński mówi o domach zakonnych jako o Betlejem, to akurat dobrze się składa bo jesteśmy w okresie adwentu i przygotowujemy się do świąt, stąd nasze myśli biegną w tym kierunku, na tym się koncentrują” – przypomniał biskup. Skoro dom zakonny ma być Betlejem nie tylko w Adwencie ale przez cały rok, to znaczy ma tu się rodzić Chrystus, rodzić dobro, tu ma być głoszona prawda, bo po to wszystko przyszedł na świat Syn Boży. Jako zakonnicy jesteśmy pod władzą Chrystusa i pełnimy jego misję, wciąż tą samą tylko w innych czasach, innych okolicznościach i dla innych ludzi. Ta peregrynacja to dobra sposobność aby się nad tym wszystkim zastanowić, co zrobić aby swoje zadania wypełniać jak najlepiej w charyzmacie swego Zgromadzenia, i teraz przybywa Matka Boża aby nam pomóc, abyśmy w świetle jej miłosiernego spojrzenia wykrzesali ze swego serca jeszcze więcej niż byłoby to możliwe bez jej pomocy.

Na terenie diecezji siedleckiej w 12 domach posługuje osiem męskich zgromadzeń zakonnych: Franciszkanie, Kapucyni, Karmelici Bosi, Marianie, Michalici, Oblaci Maryi Niepokalanej, Pallotyni i Paulini.

Za: Br. Rafał Dąbkowski OMI