Pierwszy raz przyznano nagrodę „Pro Redemptione”

Po raz pierwszy została przyznana nagroda „Pro Redemptione”, ustanowiona przez wydawnictwo i kwartalnik „Homo Dei”, będące własnością Zgromadzenia Redemptorystów.

Celem tej nagrody jest docenienie i uhonorowanie osób lub instytucji, mających znaczący wkład w troskę o rozwój duchowy kapłanów poprzez różnorodne działania oraz współpracę z kwartalnikiem teologiczno-duszpasterskim „Homo Dei”.

Decyzję o przyznaniu pierwszych wyróżnień podjęła Kapituła Nagrody „Pro Redemptione”, która zebrała się dnia 3 października 2014 r. w Warszawie. W jej skład wchodzą: o. Janusz Sok, prowincjał redemptorystów, o. Piotr Koźlak, dyrektor Wydawnictwa Homo Dei, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (UKSW), ks. prof. Bogusław Migut (KUL), prof. Eugeniusz Sakowicz (KUL).

Nagroda „Pro Redemptione” została przyznana w trzech kategoriach:
– długoletnia współpraca z kwartalnikiem Homo Dei;
– troska o formację kapłańską;
– dla młodych teologów, którzy działalnością pisarską przyczyniają się do rozwoju myśli teologicznej.

Wręczenie nagród laureatom, którzy zostali już poinformowani o wyróżnieniu, dokona się 8 listopada 2014 r. w Krakowie podczas obchodów rocznicy powstania Zgromadzenia Redemptorystów (1732 r.) i założenia kwartalnika „Homo Dei” (1932 r.). Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w klasztorze redemptorystów przy ul. Zamoyskiego 56.

W imieniu Kapituły Nagrody „Pro Redemptione”

Piotr Koźlak CSsR

Więcej informacji o wydawnictwie i kwartalniku „Homo Dei” na stronie: http://homodei.com.pl/

Za: www.redemptor.pl.