Pogrzeb śp o. Stefana Denkiewicza SchP

5 grudnia 2013 r. w Kościele pw. św. J. Kalasancjusza w Rzeszowie odbyły się uroczystości pogrzebowe o. Stefana Denkiewicza. Mszy Świętej i modlitwom żałobnym przewodniczył J.E. Bp senior Kazimierz Górny.

Koncelebransami byli: ks. inf. Wiesław Szurek oraz kapłani diecezji rzeszowskiej i współbracia zakonni – przedstawiciele wspólnot Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów z kraju i zagranicy. Homilię wygłosił o. Prowincjał Józef Matras.

Uczestnikami uroczystości pogrzebowych byli członkowie rodziny o. Stefana (brat Edward, bratankowie z rodzinami), pijarscy nowicjusze, klerycy, siostry pijarki, parafianie którym o. Stefan posługiwał przez 14 lat i wierni z terenu Rzeszowa.

Na końcu Mszy św. pożegnanie wygłosiła przedstawicielka rodziny oraz parafianin Pan Stanisław Alot. Odczytał on wiersz, który otrzymał od o. Stefana z zastrzeżeniem opublikowania po śmierci w gazecie parafialnej „Kalasancjusz Rzeszowski”. Wspomniał też, że redaktorzy tejże gazety wielokrotnie prosili o. Stefana o informacje na temat Jego konspiracyjnej pracy jako asystenta Generała zakonu na kraje Europy centralnej będącej pod okupacją komunistyczną. Ojciec Stefan nie chciał na ten temat nic mówić.

A oto w dniu pogrzebu otrzymaliśmy nowy numer tygodnika „Gość Niedzielny” (datowany na 8 XII 2013), gdzie dominikanin o. Józef Puciłowski pisze w jaki sposób na Węgrzech uwolniony został po wielu latach więzienia pijar o. Odon Lenard: „W więzieniu przebywałby zapewne dłużej, gdyby nie wizyta w Rzymie Janosa Kadara. 9 czerwca 1977 r. przyjął go na audiencji papież Paweł VI. Gdy Kadar wspomniał w rozmowie, że na Węgrzech żaden ksiądz nie jest więziony, papież położył przed nim kartkę z nazwiskiem o. Lenarda. Po miesiącu pijar został uwolniony. Co ciekawe, ową kartkę przygotował polski pijar, żyjący do tej pory w Rzeszowie”. (Podane jest tu zmienione imię i zniekształcone nazwisko, ale chodzi o o. Stefana Denkiewicza – o. Puciłowski mówił o tym w Rzeszowie).

W przeddzień, 4 XII o godz. 19.00 miało miejsce wprowadzenie ciała Zamarłego do kościoła. Liturgii przewodniczył ks. inf. Stanisław Mac były dziekan dekanatu i proboszcz parafii katedralnej, kazanie głosił rektor rzeszowskiej wspólnoty pijarów o. Jan Taff.

Śp. o. Stefan Denkiewicz spoczął w grobowcu zakonnym pijarów na pobliskim Cmentarzu Wilkowyjskim, dokąd odprowadzony został z kościoła w kondukcie żałobnym.

Informując o śmierci o. Stefana bracia z wspólnoty rzeszowskiej podali następujący komunikat: Odczytując intencję o. Stefana, prosimy, aby zamiast kwiatów na grób, nabywać (w późniejszym czasie) książki Jego autorstwa, a ofiarowane przy tej okazji datki przekażemy – zgodnie z wolą o. Stefana – na inicjatywy kulturalne w szkołach pijarskich.

Spełnione też zostały dwie prośby o. Stefana, aby w czasie pogrzebu, zwyczajem białoruskim, był eksponowany Jego portret, a także obraz Najświętszego Oblicza P. Jezusa wg Jego wizji, którą miał podczas modlitwy w kaplicy na miejscu objawień, gdy był duszpasterzem w Warszawie na Siekierkach.

(JT)

fot. Igor Witowicz

Za: www.pijarzy.pl.