Polski saletyn proboszczem w Rzymie

Polski saletyn proboszczem w RzymieW niedzielę 15 listopada nowym administratorem parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzymie został asystent generalny naszego zgromadzenia ks. Henryk Przeździecki MS.

Instalacja, czyli wprowadzenie w urząd proboszcza odbyła się podczas niedzielnej Eucharystii, której przewodniczył wikariusz Rzymu kard. Agostino Vallini. Poprzednikiem ks. Henryka Przeździeckiego MS był członek włoskiej prowincji saletynów ks. Bruno Stefanelli, który w tym roku obchodził 50-lecie święceń kapłańskich.

Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej położona jest w rzymskiej dzielnicy Gianicolense, na obszarze Monteverde Nuovo. Powstała w 1957 roku i została powierzona Zgromadzeniu Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Świątynia parafialna od 1998 roku jest kościołem tytularnym kardynała prezbitera Polycarpa Pengo z Tanzanii.

Za: www.saletyni.pl.