Pożegnania: Ks. Zenon Skóra CRL

Ks. Zenon Skóra CRL14 listopada, w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji w Piaskach-Marysinie zmarł nasz współbrat, ks. Zenon Skóra CRL.

Ks. Zenon Skóra CRL, urodził się 23 sierpnia 1928 roku we wsi Dębowiec na Kielecczyźnie. Syn Kazimierza Skóry i Genowefy z.d. Winiarskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Jastrzębnikach i Działoszycach. W okresie okupacji niemieckiej pobierał naukę na tajnych kompletach szkoły gimnazjalnej, którą ukończył już po wojnie w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie. Naukę kontynuował w Kielcach w Liceum im. Św. Stanisława Kostki. Po wstąpieniu do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich został skierowany do Ełku w celu ukończenia edukacji licealnej, gdzie złożył maturę w Liceum im. Stefana Żeromskiego. 28 sierpnia 1950 roku w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie rozpoczął nowicjat, który zakończył wraz ze złożeniem pierwszej profesji zakonnej 28 sierpnia 1951 roku. Jako kleryk w Zakonie Kanoników Regularnych rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po zlikwidowaniu Wydziału przez ówczesne władze komunistyczne kontynuował studia i ukończył je w Studium Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. Podczas studiów, 28 sierpnia 1954 r. w Uroczystość Św. Augustyna złożył Śluby Wieczyste. Rok później, 25 czerwca w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie z rąk Bpa Franciszka Jopa przyjął świecenia kapłańskie. Po święceniach kapłańskich podjął posługę w parafii Bożego Ciała w Krakowie, gdzie pracował jako duszpasterz i katecheta. Kolejnymi miejscem posługi ks. Zenona stały się: Rudnik k. Raciborza, Drezdenko, Rąpin (w którym objął urząd Proboszcza), Ełk, Kamień i Kraków. We wszystkich parafiach wykazywał się wielką gorliwością i sumiennością w służbie Bogu i ludziom.

Osiągnąwszy wiek emerytalny zamieszkał w Klasztorze Bożego Ciała w Krakowie  gdzie mimo wieku i licznych chorób z wrodzoną sobie sumiennością podejmował obowiązki klasztorne i duszpasterskie. Pomimo różnorakich niedomagań związanych z wiekiem chętnie służył pomocą w pracy duszpasterskiej w różnych parafiach kanonickich w Polsce. Ostatnie lata swego życia kapłańskiego spędził w Krakowie a następnie w Bonifraterskim Centrum Rehabilitacji pw. Św. Benedykta Menni w Piaskach-Marysinie. Tam zaopatrzony w Święte Sakramenty Kościoła, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 14 listopada 2015 r.
Otoczmy jego duszę naszą modlitwą.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.

Za: www.kanonicy.pl.