Pożegnania: o. Oleg Kondratiuk OCD

o. Oleg Kondratiuk OCDWe wtorek, 24 marca br., około godz. 5 rano, w szpitalu w Bielsku-Białej, w wieku 47 lat, zmarł o. Oleg od Trójcy Przenajświętszej (Kondratiuk).

Msza Święta pogrzebowa w jego intencji, pod przewodnictwem o. Tadeusza Florka, prowincjała Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, zostanie odprawiona w czwartek, 26 marca br., o godz. 12.00 w naszym klasztorze w Wadowicach, przy ul. Karmelickiej 22. Główna ceremonia pogrzebowa odbędzie się w terminie późniejszym, w sobotę, 28 marca, o godz. 12.00, w klasztorze w Berdyczowie, po przewiezieniu ciała Zmarłego na Ukrainę. Mszy św. żałobnej przewodniczyć będzie abp Piotr Malczuk – ordynariusz kijowsko-żytomierski. Po Mszy św. kondukt żałobny uda się na cmentarz miejski, gdzie nastąpi pogrzebanie ciała zmarłego.

Oleg Kondratiuk urodził się 23 lutego 1968 roku w Weimarze w Niemczech na terenie diecezji Erfurt w rodzinie Iwana i Niny z domu Szczupko. Ojciec był kierowcą, a matka nauczycielką. Miał jedną siostrę o imieniu Zoja. Został ochrzczony we wrześniu 1968 roku w Berdyczowie na Ukrainie. Fakt ten odnotowano w księdze chrztów parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie na podstawie zeznań świadków. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią. Wyjechał następnie do stolicy, gdzie na Uniwersytecie Kijowskim uzyskał tytuł magistra fizyki. Ponieważ reżim komunistyczny forsował ateistyczny model wychowania, w zakresie wiary i znajomości Biblii Oleg dokształcał się sam.

Po powrocie do Berdyczowa przyjął sakrament bierzmowania, którego udzielił mu 9 grudnia 1996 roku ks. bp Stanisław Szyrokoradjuk. Zaangażował się wówczas w życie karmelitańskiej parafii przyłączając się do Odnowy w Duchu Świętym i wspólnoty ewangelizacyjnej. Ówczesny przeor ojciec Benedykt Krok pisał o nim do Prowincjała: „Rozwaga i opanowanie to cechy, które w kontakcie z Olegiem są bardzo widoczne. Budowanie w naszym kościele wspólnoty młodzieżowej i rodzinnej odbywało się przy ogromnym jego zaangażowaniu. Temu dziełu poświęcał wiele czasu i sił. Zadania mu powierzone zawsze sumiennie wykonywał. Przez długi czas prowadził kursy biblijne i ewangelizacyjne dla chętnych, które cieszyły się dużą frekwencją”.

W sierpniu 1998 roku rozpoczął postulat w klasztorze karmelitów bosych w Kijowie. We wrześniu i październiku kontynuował go w klasztorze nowicjackim w Czernej. Nowicjat rozpoczął obrzędem obłóczyn 1 listopada 1998 roku otrzymując imię zakonne Oleg od Trójcy Przenajświętszej. Rok później, 6 listopada, złożył pierwszą profesję zakonną. Po kilku dniach rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchowym Karmelitów Bosych. Filozofię ukończył w Lublinie (listopad 1999-sierpień 2001), a teologię w Krakowie (październik 2001-kwiecień 2005). W dniu 8 września 2004 roku w karmelitańskim Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach złożył profesję uroczystą, a 11 września tegoż roku w Krakowie przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. bpa Stefana Siczka, biskupa pomocniczego diecezji radomskiej.

W lutym 2005 roku wyjechał na praktykę diakońską do Kijowa. W kwietniu natomiast udał się do domu modlitwy Prowincji Warszawskiej w Drzewinie, aby odbyć rekolekcje przed święceniami kapłańskimi. Przyjął je z rąk ks. bpa Jana Purwińskiego, ordynariusza diecezji kijowsko-żytomierskiej, w Berdyczowie 14 maja 2005 roku.

W latach 2005-2012 przebywał w Kijowie podejmując wyznaczone mu przez przełożonych zadania. Był pierwszym radnym konwentu, wikariuszem excurrendo parafii w Bojarce, promotorem powołań, asystentem Legionu Maryi, opiekunem domowych grup biblijnych, grup modlitewnych, pierwszym radnym Delegatury na Ukrainie, przełożonym wspólnoty i wreszcie proboszczem parafii w Kijowie. Posługując jako przełożony karmelitańskiej wspólnoty pisał w jednym z listów: „Poznaję ciężar przełożonego. Podwładny jednak ma spokojniejszy sen”. Od września 2012 roku pełnił obowiązki wikariusza parafii w Berdyczowie oraz pierwszego radnego tamtejszej wspólnoty.

W 2014 roku podczas wizyty w Polsce, w Wadowicach, zaczął doświadczać niepokojących problemów ze zdrowiem. Badania lekarskie ujawniły zaawansowany nowotwór nerki, który mimo operacji i przeprowadzonych zabiegów chemioterapii w dalszym ciągu rozprzestrzeniał się w organizmie. Objął niebawem kręgosłup i płuca, stąd koniecznością stało się przyjmowanie morfiny uśmierzającej ogromny ból. Świadkowie ostatnich miesięcy jego życia mówią o ogromnej dojrzałości z jaką podjął swój krzyż. Spędził je w szpitalu w Bielsku-Białej na oddziale paliatywnym. Zmarł zaopatrzony sakramentami świętymi 24 marca 2015 roku około godziny 5 rano w obecności swej mamy, która przyjechała z Moskwy, by towarzyszyć mu w przygotowaniu do śmierci. Miał 47 lat.

Źródła: Akta personalne o. Olega z Archiwum Prowincji i Kurii Prowincjalnej, katalogi Prowincji.  Opracowanie: o. Jerzy Zieliński OCD

Za: www.karmel.pl.