Madagaskar – instalacja nowego przełożonego

o. Mariusz Kasperski OMI51-letni nominat o. Mariusz Kasperski objął urząd przełożonego Polskiej Delegatury Prowincji Misjonarzy Oblatów na Madagaskarze. Instalacja nowego superiora delegatury odbyła się w domu oblackim w  Antananarivo.

O. Mariusz Kasperski OMI, urodził się 1963 r., w Wolsztynie (Wielkopolska), a pochodzi z Chorzemina (rodzice Walerian i Agnieszka z d. Tomczak). Od 1978 r. uczęszczał do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Powodowie, gdzie 1983 r. zdał maturę. Następnie odbył służbę wojskową. We wrześniu 1986 r. rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, gdzie 8 września 1987 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Dalszą część swojej formacji odbył w Obrze k. Wolsztyna (Wielkopolska). Tam 8 września 1991 r. złożył śluby wieczyste, przyjął święcenia diakonatu z rąk bp. Z. Fortuniaka (20 czerwca 1992 r.) i prezbiteratu z rąk abp. J. Stroby (21 czerwca 1993 r.). W Polsce przez rok pracował jako wikariusz w Lublińcu, a po intensywnym kursie języka francuskiego w Paryżu, 27 grudnia 1994 r. dotarł na Madagaskar. Na Madagaskarze, przez kilka lat, pracuje jako misjonarz w buszu. Następnie przyczynił się do rozwoju parafii na Analakinininie, w Tamatav – największym portowym mieście na Wyspie. Od 2012 r. zakłada parafię misyjną w Morondavie, gdzie wybudował kaplicę, kościół, buduje szkołę, klasztor i ujęcie wody. Znany jest z wielkiej braterskości, rozmodlenia, szacunku oraz człowieka, który jednoczenia ludzi.

Delegatura Polskiej Prowincji na Madagaskarze obejmuje zasięgiem terytorialnym wyspy: Madagaskar i La Réunion. W jej skład wchodzi 80 oblatów, w tym 28 kleryków i 9 nowicjuszy (60 Malgaszy i 20 Polaków). Pracują w 13 stacjach misyjnych. Pierwsi oblaci z Polski dotarli na Czerwoną Wyspę w 1980 r.

MW/OMI

Za: www.oblaci.pl.