Redemptoryści: Nowa Rada Prowincjalna na lata 2015-19

XVI Kapituła Prowincji wybrała Radę Prowincjalną Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela na lata 2015-19.

Od lewej: o. Paweł Drobot – Radny Nadzwyczajny, o. Dariusz Paszyński – Wikariusz Prowincjała, o. Janusz Sok – Prowincjał, o. Janusz Urban – Radny Zwyczajny, o. Mieczyław Babraj – Radny Nadzwyczajny.

Gratulujemy i polecamy w modlitwie!

Za: www.redemptor.pl.