Redemptoryści: Regionalne spotkanie formacyjne Zespołu Misyjnego „Wschód”

Drugiego marca odbyło się w Bardzie regionalne spotkanie formacyjne Zespołu Misyjnego „Wschód”. Uczestniczyło w nim dwanaście osób z południowo – zachodniej Polski oraz jedna osoba z Gdyni.

Z Tuchowa przyjechał przewodniczący Zespołu o. Witold Hetnar wraz z braćmi klerykami, br. Arkadiuszem Buszką oraz br. Dominikiem Jurkiem. Spotkanie miało na celu formację osobistą członków Zespołu. Służyły temu konferencje wygłoszone przez o. Witolda poświęcone zagadnieniu wiary, praca w grupach nad fragmentami Słowa Bożego ukazującymi wiarę niektórych biblijnych bohaterów oraz przede wszystkim Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu celebrowane w kaplicy postulatu. W dość napiętym planie krótkiego, bo zaledwie ośmiogodzinnego spotkania, znalazły się również chwile spędzone przy drobnych słodkościach i swobodnych rozmowach uczestników. Słowa wdzięczności należą się gospodarzom – bardzkiej wspólnocie redemptorystów za piękną gościnę, jakiej doświadczyli uczestnicy spotkania.

Kolejnego dnia część członków Zespołu uczestniczyła w niedziel misyjnej na rzecz Zespołu Misyjnego „Wschód” zorganizowanej w jednej z parafii Ząbkowic Śląskich.

Spotkanie w Bardzie było już ostatnim spotkaniem formacyjnym przed ogólnopolskim zjazdem w Lubaszowej, które odbędzie się od 1 do 4 maja. Wówczas zostaną ustalone szczegóły letnich wyjazdów rekolekcyjnych.

o. Witold Hetnar CSsR
przewodniczący Zespołu Misyjnego „Wschód”

Za: www.redemptor.pl.