Redemptoryści rozpoczęli posługę duszpasterską w Mińsku

Dnia 15 grudnia bieżącego roku ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz dokonał poświęcenia nowej kaplicy pw. Matki Bożej Loretańskiej w Mińsku. Uroczystość była podwójna, bo w tym dniu młoda wspólnota przeżywała także po raz pierwszy odpust parafialny.

Nowo poświęcona kaplica znajduje się w dzielnicy Sokół i jest miejscem modlitwy parafii, która została utworzona w marcu br. Jest ona kolejną placówką duszpasterską redemptorystów na Białorusi.

Uroczystość zgromadziła nie tylko wiernych młodej parafii, lecz także i gości przybyłych z Grodna i zagranicy. Wśród gości byli obecni przedstawiciel zarządu Prowincji Warszawskiej wikariusz prowincjała o. Piotr Chyła, prezes KSKP pan Józef Dąbrowski z małżonką oraz przedstawiciele duszpasterstwa kolejarzy z Grodna i Lidy.

Ksiądz Arcybiskup podziękował redemptorystom za rozpoczęcie posługi w nowej parafii. Zaznaczył też, iż wierni od dłuższego czasu oczekiwali, aby w tym miejscu pojawiła się świątynia i kapłan, który będzie pomagał im wzrastać w świętości. – „Ta kaplica jest darem dla parafii i każdego, kto będzie tu przychodzić” – podkreślił w homilii.

Odnosząc się do trwającego Adwentu stwierdził, że ten czas jest nową szansą, którą Bóg daje człowiekowi, by odrodzić się i wzrastać w wierze. Temu celowi ma służyć nowa kaplica pw. Matki Bożej Loretańskiej, jako centrum duchowe, gdzie ludzie będą mogli spotykać Boga a Jezus mocą swojej łaski będzie rodził się w ich sercach – dodał pasterz diecezji.

Sokół jest nową dzielnicą Mińska, zlokalizowaną w pobliżu lotniska międzynarodowego. Liczy osiem tysięcy mieszkańców i ciągle się rozwija. Nowo otwarta kaplica jest aktualnie jedynym miejscem kultu religijnego dla katolików Sokoła. Jednocześnie jest pierwszą placówką redemptorystów na Białorusi poza diecezją grodzieńską. Posługę duszpasterską pełni w niej obecnie o. Stanisław Staniewski. W przyszłości dołączą do niego inni współbracia, aby we wspólnocie podjąć dzieło ewangelizacji w duchu św. Alfonsa de Liguori.

o. Wiktor Bochan CSsR, Grodno

Za: www.redemptor.pl.