Home Wiadomości Relacja z 5 i 6 dnia Zebrania Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Ząbkowicach Śląskich

Relacja z 5 i 6 dnia Zebrania Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Ząbkowicach Śląskich

Redakcja

VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO SACKolejny, piąty już dzień Zebrania Prowincjalnego w Ząbkowicach Śląskich, zapoczątkowała wspólnotowa Jutrznia pod przewodnictwem ks. dr. Janusza Łuczaka SAC.

Z racji, iż w dniu dzisiejszym przypada liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, w czasie porannej modlitwy, ks. Janusz przeprowadził rozważanie na temat Mądrości, uświadamiając zebranym, że Patron dnia, wskazywał swym życiem, że prawdziwa Mądrość ma swoje źródło w Bogu i ostatecznie do Niego prowadzi.

Po krótkiej modlitwie, która rozpoczęła przedpołudniową sesję plenarną, kontynuowano pracę nad kolejnymi tematami szczegółowymi Zebrania (wspólnoty międzynarodowe, posługa przełożonego, struktury i administracja w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego). Po wprowadzeniach do nich, rozpoczęto prace w trzech grupach tematycznych. Następnie wyznaczeni Współbracia przedstawili delegatom konkluzje, które zostały wypracowane w zespołach. Ks. Jarosław Kamieński SAC odczytał projekt Orędzia Końcowego z VIII Zebrania Prowincjalnego.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Świdnickiej, J. E. Ks. Bp. prof. Ignacego Deca, który wygłosił homilię. Ks. Biskup mocno akcentował, abyśmy jako chrześcijanie, w swoim postępowaniu kierowali się Prawdą, której poszukiwaczem był św. Tomasz z Akwinu. Mamy być, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, „fanatykami Prawdy”, która jest dziś relatywiziwana i odrzucana. Ksiądz Biskup zachęcał, abyśmy my, Pallotyni, byli radykalnymi strażnikami Prawdy „za wszelką cenę” tam, gdzie realizujemy założenia ideowe naszego świętego Założyciela.

Po popołudniowym odpoczynku, odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, wznowiono obrady. Dokonano wyboru delegatów i ich zastępców na XXI Zebranie Generalne. Zostali nimi:
ks. Marek Chmielniak SAC (zastępca ks. Janusz Łuczak SAC), ks. Paweł Orpik SAC (zastępca ks. Zbigniew Zięba SAC) i br. Mariusz Świerczyński SAC (zastępca br. Krzysztof Barra SAC). Następnie podjęto głosowanie nad kolejnymi wnioskami ogólnymi na XXI Zebranie Generalne i propozycjami zaleceń dla Zarządu Prowincjalnego oraz uchwał do Statutów Prowincjalnych.

Po twórczym i owocnym dniu obrad, dziękowaliśmy Jezusowi podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnotową rekreacją zakończyliśmy piąty dzień Zebrania Prowincjalnego.

Ks. Radosław Herka SAC, Ks. Wojciech Więcław SAC

Komisja Prasowa Zebrania Prowincjalnego


VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Dzień szósty – ostatni

VIII ZEBRANIE PROWINCJALNE PROWINCJI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGOJutrznią o godz. 7.00, pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Rembisza SAC, rozpoczęliśmy kolejny dzień Kapituły. Ks. Zbigniew, nawiązując do słów pokutnego Psalmu 51, na przykładzie jego autora, króla Dawida, mówił o procesie nawracania się człowieka do Boga. Przypomniał, że wymaga on zawsze, najpierw pokornego uznania swojej winy, uświadomienia sobie własnej grzeszności, okazania autentycznej skruchy, po to, aby móc prawdziwie wejść na drogę nawrócenia i doświadczyć daru Bożego Miłosierdzia.

Przedpołudniową sesję plenarną Zebrania Prowincjalnego otworzył ks. Alfred Dyr SAC. Po krótkiej modlitwie, rozpoczęto pracę nad wnioskami, które napłynęły ze Wspólnot i rewizją Statutów naszej Prowincji. Przedłużono kadencję członkom Komisji Pośrednictwa i Arbitrażu. Ks. Moderator poinformował Współbraci o dacie beatyfikacji Sługi Bożej Elżbiety Sanny (17 września 2016 r.). Na zakończenie obrad Ojcowie Kapitulni przyjęli jednogłośnie Dokument Końcowy VIII Zebrania Prowincjalnego, który zostanie przekazany wszystkim Współbraciom. Następnie ks. Prowincjał podziękował Wszystkim uczestnikom Zebrania Prowincjalnego, za to, że ożywiał nas jeden Duch dla rozwoju i dobra naszej Prowincji oraz całego Stowarzyszenia.

Owoce VIII Kapituły Prowincjalnej powierzaliśmy Bogu podczas Eucharystii w kościele parafialnym, której przewodniczył ks. Prowincjał. Mszę Świętą koncelbrował nasz Współbrat z Korei Południowej, ks. Tae Kwang Augustine Kim SAC, który na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, dnia 2 lutego, w kościele p.w. świętych Wawrzyńca i Wincentego Pallottiego w Poznaniu, złoży akt wiecznej konsekracji w naszym Stowarzyszeniu. We Mszy Świętej uczestniczyła Wspólnota Nowicjatu.

Obiadem zakończono VIII Zebranie Prowincjalne.

W Zebraniu Prowincjalnym wzięli udział: Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC, członkowie Rady Prowincjalnej: ks. Adam Kamizela SAC, ks. Marek Chmielniak SAC, ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. Janusz Łuczak SAC, administrator prowincjalny, ks. Piotr Jankowski SAC, ks. Witalij Gorbatych SAC, Prokurator Generalny, reprezentant Przełożonego Generalnego, ks. Jose Rodrigues Filio SAC, Regionał z Brazylii oraz Współbracia Delegaci: ks. Piotr Bieniek SAC, ks. Marek Borowski SAC, ks. Andrzej Delik SAC, ks. Alfred Dyr SAC, ks. Radosław Herka SAC, ks. Jarosław Kamieński SAC, ks. Piotr Kopera SAC, ks. Jędrzej Orłowski SAC, ks. Paweł Orpik SAC, ks. Bartłomiej Pałys SAC, ks. Jan Posiewała SAC, ks. Mirosław Prekop SAC, ks. Janusz Rempalski SAC, ks. Marek Rogeński SAC, ks. Wacław Sutkowski SAC, ks. Zdzisław Szmeichel SAC, ks. Andrzej Śliwka SAC, ks. Stanisław Waszkiewicz SAC, ks. Zbigniew Wasiński, ks. Leszek Więcaszek SAC, ks. Wojciech Więcław SAC, ks. Dariusz Woźniak SAC, ks. Michał Wójciak SAC, ks. Maciej Zawisza SAC, ks. Zbigniew Zięba SAC.

Ks. Radosław Herka SAC, Ks. Wojciech Więcław SAC

Komisja Prasowa Zebrania Prowincjalnego

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda