Relikwie I stopnia misjonarzy-męczenników z Peru dla UPJPII

Relikwie I stopnia misjonarzy-męczenników z Peru dla UPJPIIDzień po powrocie z beatyfikacji franciszkańskich misjonarzy-męczenników z Peru prowincjał o. Jarosław Zachariasz przekazał Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie relikwie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka.

Zakonnicy byli bowiem absolwentami Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie, które współpracuje z uczelnią, od czasów kiedy Błogosławieni byli klerykami. To pierwsza taka uroczystość w Polsce.

Wprowadzenie relikwii z kości bł. Zbigniewa i bł. Michała do kaplicy akademickiej przy Bernardyńskiej 3 odbyło się we wtorek 15 grudnia podczas mszy św., na której obecni byli studenci i wykładowcy UPJPII.

Wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów przypomniał zgromadzonym, że patron uczelni św. Jan Paweł II od początku był przekonany o świętości misjonarzy – męczenników.

„13 sierpnia, cztery dni po ich śmierci męczeńskiej Ojciec Święty spotkał się w Bazylice św. Franciszka w Krakowie z rodzinami zamordowanych współbraci i wówczas powiedział krótko: ‘Mamy nowych, świętych misjonarzy’” – cytował papieża prowincjał.

O. Zachariasz zachęcał studentów do odważnej modlitwy w swoich sprawach za wstawiennictwem Błogosławionych.

Rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak powiedział młodzieży, że na uczelni są przechowywane prace magisterskie misjonarzy-męczenników, które obronili w latach 80. minionego wieku.

O. Zbigniew Strzałkowski napisał pracę na seminarium naukowym z prawa kanonicznego, zatytułowaną „Masoneria w świetle pism św. Maksymiliana Kolbego”, zaś o. Michał Tomaszek – z teologii moralnej pt. „Współczesne zagrożenia rodzinnej roli kobiety i jej obrona w mowach i pismach kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Prof. Zyzak życzył studentom i wykładowcom, aby na co dzień umieli świadczyć o Chrystusie jak męczennicy z Peru.

jms

Za: www.franciszkanie.pl.