Apostolicum: Siedem spotkań z Jezusem

ApostolicumW wydawnictwie „Apostolicum” ukazały się dwie kolejne książki ks. Krzysztofa Kralki SAC Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Przed nami fragmenty Słowa Bożego oraz siedem refleksji opartych o Ewangelię według św. Jana, których celem jest doprowadzenie nas do spotkania z Jezusem. W biblijnym znaczeniu cyfra siedem oznacza pełnię, doskonałość – to, w czym nie ma już braku. Siedem spotkań z Jezusem to okazja do tego, abym „niedoskonały ja” mógł się spotkać z „doskonałym Nim” – Jezusem.

Zapraszam więc, abyśmy przyszli do Niego z tym, co nas stanowi, z całym bagażem naszych doświadczeń, z naszą historią życia, z tym, co dziś przeżywamy. Stańmy przed Nim w prawdzie i pozwólmy, by to On tłumaczył nam nasze życie.

Przygotowanie do spowiedzi świętej, w której znajdziemy odpowiedzi na pytania i wskazówki:

Jak skutecznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania?
Czym jest rachunek sumienia
Przygotowanie do rachunku sumienia
Schemat rachunku sumienia według św. Ignacego Loyoli
Pytania do rachunku sumienia
Bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi
Spowiedź święta
Modlitwy po spowiedzi

Za: Wojciech Łapiński, apostolicum.com.