Rocznica ogłoszenia św. Alfonsa Marii Liguoriego Doktorem Kościoła

Rocznica ogłoszenia św. Alfonsa Marii Liguoriego Doktorem Kościoła23 marca 1871 roku papież Pius IX nadał tytuł Doktora Kościoła św. Alfonsowi Marii Liguoriemu (1696-1787), włoskiemu adwokatowi, kapłanowi, misjonarzowi, pisarzowi i biskupowi.

Dał on początek Zgromadzeniu Redemptorystów, które liczy obecnie ok. 5300 członków, głoszących Ewangelię o obfitym Odkupieniu w 78 krajach świata.

Jak podkreślił w swojej katechezie podczas audiencji generalnej 30 marca 2011 r. papież Benedykt XVI, tytuł Doktora Kościoła został przyznany św. Alfonsowi Liguoriemu z wielu powodów.

„Przede wszystkim dlatego, że pozostawił obfite nauczanie z zakresu teologii moralnej, które wiernie wyraża doktrynę katolicką do tego stopnia, że został ogłoszony przez Papieża Piusa XII [w 1950 r.] patronem wszystkich spowiedników i moralistów. W czasach jemu współczesnych rozpowszechniona była bardzo rygorystyczna interpretacja życia moralnego, która zamiast budzić zaufanie i nadzieję w Bożym miłosierdziu, wzbudzała lęk i ukazywała zagniewane i surowe oblicze Boga, bardzo dalekie od tego, jakie objawił nam Jezus”.

„Święty Alfons, zwłaszcza w swoim głównym dziele zatytułowanym Teologia Morale (Teologia moralna), przedstawia wyważoną i przekonywującą syntezę wymogów prawa Bożego, wyrytego w naszych sercach, w pełni objawionego przez Chrystusa i autorytatywnie interpretowanego przez Kościół, i dyktatów sumienia i ludzkiej wolności, które właśnie poprzez przylgnięcie do prawdy i dobra prowadzą do dojrzałości i realizacji osoby. Duszpasterzom i spowiednikom św. Alfons zalecał, aby byli wierni katolickiej doktrynie moralnej przyjmując jednocześnie postawę miłosierdzia, wyrozumiałości i łagodności, aby penitenci mogli czuć się kierowani, wspierani i zachęcani w ich drodze wiary i życia chrześcijańskiego. Święty Alfons nie przestawał nigdy powtarzać, że kapłani są widzialnym znakiem nieskończonego miłosierdzia Boga, który przebacza i oświeca umysł i serce grzesznika, aby nawrócił się i zmienił życie. W naszej epoce, w której zauważamy wyraźne znaki zagubienia sumienia moralnego i – co należy stwierdzić z niepokojem – pewien brak szacunku dla sakramentu pokuty, nauczanie św. Alfonsa jest wciąż bardzo aktualne”.

Papież Benedykt XVI w dalszej części katechezy ukazał św. Alfonsa Liguoriego jako prekursora nowej ewangelizacji i wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym przepowiadając Ewangelię i szukając zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa. Podkreślił, że obok dzieł teologicznych św. Alfons napisał wiele innych książek, przeznaczonych dla formacji religijnej ludu. Ich styl jest prosty i zachęcający. Czytane i przetłumaczone na wiele języków dzieła św. Alfonsa przyczyniły się do ukształtowania duchowości ludowej ostatnich dwóch wieków. Papież podał także pewne wskazówki, jak stosować wskazania i pisma św. Alfonsa w dzisiejszym Kościele.

Więcej informacji o życiu i duchowości Założyciela Redemptorystów można znaleźć w rozważaniach zamieszczonych na portalu kaznodziejskim redemptorystów: www.slowo.redemptor.pl

Z okazji tej rocznicy publikujemy też w załączonym poniżej pliku fragment „Wspomnień” sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, który opowiada o staraniach związanych z nadaniem tytułu Doktora Kościoła św. Alfonsowi Liguoriemu.

o. Sylwester Cabała CSsR


Modlitwa o powołania przez wstawiennictwo św. Alfonsa Liguoriego

Panie Jezu Chryste, Ty ukształtowałeś św. Alfonsa Marię w duchu miłości apostolskiej i uczyniłeś go w Twoim Kościele pasterzem ludzi ubogich i potrzebujących duchowej pomocy. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo: wzbudź w naszej ojczyźnie liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. Obdarz założone przez niego Zgromadzenie Redemptorystów nowymi zastępami młodych ludzi, aby dzisiaj i w przyszłości nieśli ubogim i opuszczonym Twoje obfite Odkupienie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pliki załączone do artykułu:
B. Łubieński: Św. Alfons Liguori Doktorem Kościoła

Za: www.redemptor.pl.