Home Wiadomości Rozpoczyna się XVII Kapituła Generalna Sióstr Michalitek z udziałem Przełożonego Generalnego

Rozpoczyna się XVII Kapituła Generalna Sióstr Michalitek z udziałem Przełożonego Generalnego

Redakcja

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (CSSMA), należące do Rodziny Salezjańskiej, rozpoczęło w dniu 20 lutego 2013 r., w Miejscu Piastowym XVII Kapitułę Generalną pod hasłem: “Nasza wiara orężem w michalickim boju o zbawienie dusz”.

Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonał Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Pascual Chávez Villanueva.

Mszę św. na rozpoczęcie Kapituły, której przewodniczył ks. Chávez, celebrowali także jego Wikariusz – ks. Adriano Bregolin, Radca regionu Europa Północna –ks. Marek Chrzan, Przełożony Inspektorii Krakowskiej – ks. Dariusz Bartocha oraz Przełożony Generalny Michalitów – ks. Kazimierz Radzik wraz z członkami Zarządu Generalnego. We Mszy św., oprócz 33 delegatek Kapituły, uczestniczyły także siostry ze wspólnoty Domu Macierzystego Michalitek w Miejscu Piastowym.

Później Przełożony Generalny spotkał się z siostrami i wygłosił do nich konferencję na temat: “Prorocy nadziei dla chorego świata. Misja życia konsekrowanego w naszych czasach”. Mówiąc o życiu zakonnym we współczesnym społeczeństwie, ks. Chávez podkreślił, że „dzisiaj, jak nigdy przedtem, życie konsekrowane jest konieczne i znaczące”. Zadaniem osób konsekrowanych „jest być stróżami poranka, uważnymi w kontemplacji ziaren dobra, które kiełkują, zapowiadając nadejście wiosny; prorokami nadziei, którzy nie ulegają pesymizmowi, ale czerpią światło i moc ze zmartwychwstania, zwycięstwa życia nad śmiercią”. Dlatego „zakonnicy muszą podjąć wielki i wspólny wysiłek, aby stworzyć wspólnoty zakonne, w których głębia duchowa, cechy ludzkie i zaangażowanie apostolskie każdego z członków sprawiają, że życie jest naprawdę dobre, piękne i szczęśliwe”.

Ciekawy jest kontekst kościelny i charyzmatyczny XVII Kapituły Generalnej CSSMA. Istotnie, przypada ona w Roku Wiary, a zarazem krótko po zakończeniu Roku Jubileuszowego 100. rocznicy śmierci bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia. Siostry pragną w duchu wiary na nowo spojrzeć na realizację charyzmatu, któremu przyświeca zawołanie patrona św. Michała Archanioła – „Któż jak Bóg” i przesłanie ich założyciela: „Bóg ponad wszystko!”.

Podczas XVII Kapituły Sióstr Michalitek odbędą się wybory przełożonej generalnej i zarządu Zgromadzenia. Sesje wyborcze przewidziane zostały na 25 lutego, w kolejną rocznicę przybycia do Miejsca Piastowego współzałożycielki Zgromadzenia, Sł. Bożej Anny Kaworek.

Obecnie kończy się sześcioletni czas posługi aktualnej Przełożonej Generalnej, Matki Natanaeli Bednarczyk. To za jej kadencji, na wniosek poprzedniej Kapituły i za zgodą Rady Generalnej Salezjanów, dokonano przyłączenia Michalitek do Rodziny Salezjańskiej. Łączą je z nią wspólne cele i podobne metody działania, w których na pierwszy plan wysuwa się wychowanie młodego człowieka poprzez bycie z nim i dawanie mu świadectwo wiary.

Za: www.infoans.org.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda