Rzym. Franciszkanin postulatorem ks. Popiełuszki

O. Zbigniew Suchecki OFMConvO. Zbigniew Suchecki został mianowany postulatorem sprawy kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nominacji dokonał ks. kardynał Kazimierz Nycz, abp metropolita warszawski.

O. Zbigniew Suchecki OFMConv urodził się w 1960 roku w Kamiennej Górze. W 1979 r. wstąpił do krakowskiej prowincji zakonu franciszkanów. Po pięciu latach złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r.

Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie gdzie uzyskał doktorat z obojga praw „utroque jure” W latach od 1993 do 2005 wykładał na tym uniwersytecie Sankcje karne w kościele – „De sanctionibus in Ecclesia”. Habilitował się na Katolickim Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1990 jest profesorem zwyczajnym Papieskiego Fakultetu Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie, gdzie wykłada przedmioty: „De normis generalibus”, „De Ecclesiae munere docendi”, „De bonis Ecclesiae temporalibus”, „De sanctionibus in Ecclesia”, i „De Processibus”. Od 2013 jest wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.

Postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, o. Suchecki otrzymał nominację od Abpa metropolity warszawskiego Kazimierza Nycza pod koniec lutego 2010 r.

Za: www.franciszkanie.pl.