Home Wiadomości Rzym: Spotkanie Rodziny Sercańskiej

Rzym: Spotkanie Rodziny Sercańskiej

Redakcja

W dniach do 15 do 20 maja br. odbyło się w Rzymie III Ogólnoświatowe Spotkanie przedstawicieli Rodziny Sercańskiej. Uczestniczyło w nim 37 przedstawicieli reprezentujących: Zgromadzenie Księży Sercanów, osoby konsekrowane żyjące charyzmatem sercańskim oraz przedstawiciele świeckich sercanów.

Ojciec Generał ks. José OrnelasCarvalho powiedział, że charyzmat Ojca Dehona nie został tylko i wyłącznie zarezerwowany dla Zgromadzenia Księży Sercanów. Ożywczy powiew Ducha Świętego sprawia, że tym charyzmatem żyje już sporo liczba osób. Spotkanie rzymskie, wychodząc naprzeciw takiej rzeczywistości, za cel swój obrało refleksję nad przygotowanym schematem formacyjnym, oraz sposób ściślejszej współpracy międzynarodowej.

W pierwszym dniu uczestnicy zostali zaproszenie do odkrycia piękna i aktualności charyzmatu Ojca Dehona. Pomogła w tym konferencja ks. Marcello Matté. W swoim wystąpieniu podkreślił, że uczniowie Ojca Dehona mają we współczesnym świecie podtrzymywać ogień Jezusowej miłości. Mówił, że „tak mamy żyć, aby tam gdzie żyjemy Bóg się objawił. Naszą drogą objawiania Boga są codzienne relacje wypełnione wrażliwością, delikatności i serdecznością. Radością Boga jest miłowanie człowieka, a naszym powołaniem jest pomóc Mu, aby dotknął każdą osobę swoją miłością”.

Uzupełnieniem wystąpienia ks. Marcello stały się świadectwa osób żyjących sercańskim charyzmatem. Pani Sylvia Betozzi, dziewica konsekrowana pochodząca z Włoch, a obecnie mieszkająca w Finlandii, zachwyciła się charyzmatem sercańskiem dzięki świadectwu życia pewnego kapłana sercanina: jego delikatnością, dyspozycyjnością i cierpliwością. Pan FhilipusHarijadi, biznesmen z Indonezji podkreślał, jak bardzo mu w życiu pomaga droga ofiarnej miłości.

W drugim dniu spotkania uczestnicy podjęli refleksję nad sposobem przyjęcia i utrwalenia w swoim życiu charyzmatu. Dyskutowano więc o sposobie formacji świeckich sercanów. Zostały zaprezentowane cztery etapy formacji, ogólnie zatytułowane: Ukochani przez Boga dla wspólnoty ze światem. Cały proces formacji obejmuje czterdzieści spotkań, na których razem z Ojcem Dehonem, odkrywa się tajemnicę miłości Ojca Założyciela, tajemnicę miłości do Chrystusa, do Kościoła i do społeczeństwa w którym się żyje. Przestawiający program formacji, ks. AdéritoBarbosa SCJ, podkreślał, że „ta droga formacji nie polega na głoszeniu konferencji przez animatora. Ma być próbą przeżycia wspólnego doświadczenia wiary. Nie zrealizowanie tematów jest najważniejsze, ale uczenie się nowej jakości w relacjach”.

W niedalekiej przyszłości zostanie podjęte tłumaczenie tekstu, jak również jego adaptacja do potrzeba danej wspólnoty i danego kraju. W całości jest przygotowany tzw. „pierwszy rok”. Kolejne mają się ukazać w przyszłości. Opracowane tematy są pomocą dla animatorów. Ma zostać przygotowany, tzw. „zeszyt ćwiczeń” dla wszystkich uczestników spotkań.

Trzeci dzień obrad poświęcony został zagadnieniu współpracy międzynarodowej. Pomocną stała się konferencja wygłoszone przez hiszpańskiego marianistę, który przestawił strukturą Rodziny Mariańskiej, składającej się z czterech autonomicznych gałęzi. Podkreślił, że gałąź obejmująca osoby świeckie od kilku lat jest stowarzyszeniem na prawie papieskim. W swoim wystąpieniu zaznaczył znaczenie formacji oraz, że obecność osób świeckich wniosła w życie Rodziny nowy powiew. Dzięki osobom świeckim Zgromadzenia odkryło nowe oblicze charyzmatu. To świadectwo stało się impulsem do refleksji na funkcjonowania Rodziny Sercańskiej. Ustalono zatem, że pomocną będzie struktura trzech, autonomicznych gałęzi: członkowie Zgromadzenia Księży Sercanów, osoby konsekrowane różnych instytutów życia konsekrowanego i świeccy sercanie. W realizacji tego planu pomocnym będzie istnienie ogólnoświatowego Komitetu Koordynującego życie Rodziny, oraz tej samej struktury na poziomie kontynentów i krajowym. Pierwszym krokiem do utworzenia tegoż Komitetu jest utworzony Komitet Refleksji. Ma on przez trzy lata zapoznać się jak wygląda sytuacji i co można zrobić, aby struktury były dobrze utworzono. W ostatnim dniu spotkania, uczestnicy wybrali członków Komitetu Refleksji: dwie osoby świeckie, jedną spośród osób konsekrowanych oraz jednego przedstawiciela Zgromadzenia Księży Sercanów. Piątą osobą stał się odpowiedzialny z ramienia Rady Generalnej ks. Claudio Weber.

W czasie spotkania wymieniono się wieloma doświadczeniami i świadectwami. Poproszono wszystkich o większą modlitwę w intencji beatyfikacji Ojca Założyciela, oraz pozostałych czterech innych sercanów, których przygotowania prawne do beatyfikacji są na ukończeniu. Na ukończeniu jest także proces zmierzający do kanonizacji bł. Jana Marii od Krzyża.Całość spotkania zakończyły informacje o możliwości pomocy za pomocą ONZ-u osobom żyjących w biedzie.

Istniejąca w Polsce od 1996 r. Sercańska Wspólnota Świeckich liczy obecnie 360 osób, żyjących w 15 wspólnotach, istniejących przy parafiach prowadzonych przez księży sercanów oraz przy parafiach diecezjalnych. Największa wspólnota liczy 95 osób i znajduje się w Nisku. Zdecydowaną większość członków stanowią kobiety (85%) powyżej 60. roku życia.

Formacja we wspólnotach polega na comiesięcznych spotkaniach. W obecnym roku przygotowania do jubileuszu250. rocznicą ustanowienia Święta Najświętszego Serca Jezusowego, podejmuje się refleksję nad doświadczeniem duchowym św. Małgorzaty Marii Alacoque. W ramach formacji członkowie przeżywają także dni skupienia oraz roczne rekolekcje. Raz do roku organizowane jest spotkanie wszystkich świeckich sercanów. Działalność społeczna wspólnot polega na modlitwie o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz na modlitwie w intencji rodzin danej społeczności lokalnej. Warto także wspomnieć o prowadzonej kuchni dla ubogich w Sosnowcu i o pomocy prawnej w Lublinie. Oficjalnym czasopismem jest półrocznik Otwarte Serce.

Ks. Jacek Szczygieł SCJ

Za: www.sercanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda