Saletyni: Drugi i trzeci dzień obrad Kapituły Prowincjalnej

SaletyniDrugi i trzeci dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony na sprawozdania prowincjała i ekonoma prowincjalnego oraz pracę nad sprawami dotyczącymi życia i posługi zgromadzenia.

Podczas sesji przedpołudniowej we wtorek ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS zakończył składanie sprawozdania o stanie prowincji za lata 2012–2015. W ramach dyskusji w grupach kapitulanci formułowali swoje opinie na temat raportu, które następnie na forum kapituły przedstawiali sekretarze poszczególnych grup.

Sesję popołudniową wypełniło przedstawienie raportu ekonomicznego za lata 2012-2015. Podobnie jak przed południem, kapitulanci podczas dyskusji w grupach wypowiadali swoje opinie na temat sprawozdania, które następnie sekretarze poszczególnych grup przedstawiali na forum kapituły.

Eucharystia, której przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS zwieńczyła obrady drugiego dnia kapituły.

Jeszcze we wtorek ks. generał Silvano Marisa MS wraz z Komisją Inicjatyw i sekretarzami kapituły zliczyli głosy konsultacji w prowincji na urząd prowincjała.

Podczas sesji przedpołudniowej w środę ks. generał Silvano Marisa MS odnosząc się do wcześniejszej prośby kapitulantów, przedstawił w zarysie raport po wizytacji generalnej, która odbyła się w lutym i marcu 2014 roku. Następnie w grupach odbyła się dyskusja dotycząca kwestii wymienionych w raporcie powizytacyjnym. Wyniki dyskusji na forum kapituły przedstawili sekretarze poszczególnych grup. Dyskusja plenarna dotyczyła tych samych tematów.

Środowa sesja popołudniowa była poświęcona pracy w komisjach kapitulnych. Ich członkowie obradowali nad postulatami, skierowanymi wcześniej do kapituły.

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej i Eucharystia w bazylice, której przewodniczyli przestawiciele okręgu szwajcarskiego podsumowały III dzień obrad Kapituły.

Za: www.saletyni.pl.