Home Wiadomości Salezjanie: Formacja nowych dyrektorów 2014

Salezjanie: Formacja nowych dyrektorów 2014

Redakcja

W Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, w terminie 24-27 listopada, odbyło się spotkanie formacyjne nowych dyrektorów wspólnot salezjańskich ze wszystkich czterech inspektorii polskich.

Na naszych oczach dokonują się gruntowne przemiany na polu społecznym, politycznym, kulturowym i religijnym. Zachodzące przemiany w świecie oddziaływają i rzutują na styl życie i apostołowania we wspólnocie Kościoła, a tym sam Zgromadzenia Salezjańskiego. Obecna sytuacja wymaga od wspólnot salezjańskich „przystosowanej odnowy” życia i działania wychowawczo-duszpasterskiego. Kluczową postacią w tym procesie „odnowy” we wspólnotach salezjańskich jest osoba dyrektora, pierwszego odpowiedzialnego za animację życia zakonnego współbraci, koordynatora działalności wychowawczo-apostolskie oraz organizatora życia wspólnoty i zarządcy dobrami materialnymi.

Jedną z inicjatyw formacyjnych służących wsparciu dyrektorów salezjańskich w ich misji i posłudze są spotkania formacyjne nowych dyrektorów. Takie spotkania od wielu lat są organizowane przez Ośrodek Duchowości Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą. Nowi przełożeni wspólnot salezjańskich po kilku miesiącach urzędowania spotykają się, aby poprzez refleksje, dyskusje i róże ćwiczenia usprawnić swoje posługiwanie tak, aby odpowiedzieć na wyzwania obecnego czasu i współczesnej młodzieży.

W tym roku kolejny już raz spotkanie formacyjne nowych dyrektorów odbyło się w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie w terminie 24-27 listopada. W spotkaniu wzięło udział 13. dyrektorów z czterech polskich inspektorii: ks. Dariusz Makowski z Olsztyna, ks. Marek Borysiak z Suwałk, ks. Andrzej Borysiak z Warszawy (Bursa), ks. Andrzej Godyń z Wrocławia (Parafia pw Chrystusa Króla), ks. Paweł Kajl z Wrocławia (Inspektorat), ks. Tadeusz Augustyn z Pogrzebienia, ks. Tadeusz Itrych z Bydgoszczy, ks. Dariusz Sztuk z Łomianek, ks. Wiesław Wilkosz z Kielc, ks. Zygmunt Kostka z Krakowa (Dębniki), ks. Zbigniew Bartoszewski z Rostowa (Rosja), ks. Marcin Kaznowski z Krakowa (Nowa Huta) oraz ks. Arkadiusz Piotrowski z Głoskowa.

Uczestnikom spotkania pomocą w refleksji nad posługą dyrektora salezjańskiego w obecnych czasach służyli: ks. inspektor Marek Chmielewski, który przedstawił proces i metody opracowania, realizacji i weryfikacji programu życia wspólnoty salezjańskiej, omówił sposób organizacji i prowadzenia rad domu oraz spotkań wspólnoty, a także udzielił wielu praktycznych rad odnośnie do animacji wspólnot. Ks. dr Zenon Klawikowski naświetlił wyzwania wobec których stają przełożeni zakonni wspólnot. Ks. dr Wojciech Krawczyk zaprezentował nowy podręcznik do duszpasterstwa młodzieży, który został wydany w 2014 r. Ks. Witold Drzyzgiewicz, ekonom inspektorialny Inspektorii Pilskiej wskazał na istotne wymiary odpowiedzialności dyrektora za administrację dóbr materialnych domów i dzieł salezjańskich. Praktyczne wskazania ze strony psychologa zostały przekazane przez ks. dra Dariusza Buksika. Pan Renata Stachowicz-Brycka przybliżyła nowym dyrektorom zasady dobrej komunikacji międzyludzkiej oraz sugestie dotyczące rozwiązywania konfliktów we wspólnotach. Ks. inspektor Dariusz Bartocha przedstawił animację dyrektora w zakresie realizacji posłannictwa i opracowania programu wychowawczo-duszpasterskiego. W ostatnim dniu spotkania ks. dr Przemysław Solarski, wikariusz inspektora z Warszawy ukazał zadania dyrektora, jako animatora modlitwy oraz wskazał na jego posługę towarzyszenia duchowego wspólbraciom. Ks. Dyrektor Ośrodka Misyjnego w ramach słówka wieczornego przedstawił główne linie działalności Ośrodka.

Spotkanie formacyjne nowych dyrektorów odbyło się w rodzinnej atmosferze dzięki wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza dzięki gościnności i wielkiej życzliwości miejscowej wspólnoty Salezjanów i Sióstr Salezjanek, gospodarzy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. W imieniu wszystkich uczestników tego spotkania pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie Gospodarzom SOM, Prelegentom oraz Uczestnikom warszawskiego szkolenia.

ks. Zenon Klawikowski sdb

Za: www.salezjanie.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda