Salezjanie: Przełożony Generalny do salezjańskich biskupów: “Zgromadzenie jest waszym domem”

infoans.orgOstatnimi spotkaniami, które miały miejsce dzisiejszego przedpołudnia, 25 maja, zakończyło się Spotkanie salezjańskich biskupów w miejscach związanych z Księdzem Bosko.

Przewodzili im kardynał i biskup chiński, a złożyły się nań: celebracja eucharystyczna i ostatnia sesja wspólnych obrad.

Kardynał Joseph Zen Ze-kiun, emerytowany biskup Hongkongu, przewodniczył celebracji eucharystycznej z udziałem wszystkich biskupów w Bazylice Maryi Wspomożycielki. W doskonałym języku włoskim, będącym owocem swoich 9 lat spędzonych w Rzymie i w Turynie, kardynał przypomniał swoje śluby salezjańskie, które miały miejsce w tej samej Bazylice 54 lat temu, wyrażając wielką radość z tego, że ponownie może się znaleźć na Valdocco, reprezentując katolików chińskich.

Odnowił swoje nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, szczególnie czczonej w Chinach, uwypuklając powiązanie Wspomożycielki (Matki Kościoła, opiekunki papiestwa”) i Księdza Bosko (“w wierności rzymskiemu papieżowi nie odstawał nawet o milimetr”), gdy chodzi o wielką miłość do Kościoła i Wikariusza Chrystusa.

Potem, w sali Sangalli, zostali uczczeni biskupi, którzy w tych dniach obchodzili znaczące rocznice. Zaś bp Elías Bolaños, biskup Zacatecoluca, w Salwadorze, opowiedział krótko o beatyfikacji abpa Óscara Romero, która miała miejsce w ubiegłą sobotę w San Salwadorze, a której uczestniczyli oprócz bpa Bolañosa także kardynałowie salezjańscy: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga i Angelo Amato.

Bp Hon Tai-fai, sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, przeanalizował adhortację apostolską “Evangelii Gaudium” i sposób, w jaki sam papież stara się urzeczywistnić to przesłanie.

Biskup chiński, któremu towarzyszył ks. Francesco Cereda, wikariusz Przełożonego Generalnego, wskazał na “5 kamieni”, 5 dróg, jakie praktykuje papież, by ewangelizować: otwarta i nieformalna postawa, wyrażająca się w powiedzeniu “dobrego wieczoru”, który mu towarzyszy od początku jego pontyfikatu; zainteresowanie trzodą wiernych, którą wyraża odwołanie się do “zapachu owiec”; wezwanie do przekazywania przede wszystkim nieodpartego “piękna” znajdującego się w przesłaniu Ewangelii, ponieważ, jeśli jest prawdą, że wszystkie objawione prawdy pochodzą z tego samego źródła Bożego, głoszenie musi być zasadniczo ukierunkowane na rewolucyjnej nowości przesłania chrześcijańskiego; konieczność nie tracenia “misyjnego entuzjazmu”, entuzjazmu, który może także zasadzać się na obiecujących danych dotyczących rzeczywistości Kościoła powszechnego; i jako ostatni – “dobry humor”, który jest niezbędny, by ewangelizować, a który przeciwstawia się “szaremu pragmatyzmowi”.

Po sesji pytania-odpowiedzi ze strony biskupów pod adresem biskupa Hon Tai-faia, głos zabrał Przełożony Generalny, które wygłosił końcowe przemówienie. Ks. Á.F. Artime przede wszystkim podziękował biskupów za udział, podkreślając, że te dni, które przeżyli, były “dniami duchowej łaski”. Następnie uwypuklił salezjańską jedność, jaką przedstawia Valdocco, mówiąc z satysfakcją o “Zgromadzeniu dojrzałym” i powtarzając słowa, jakimi powitał współbraci biskupów, kardynałów, arcybiskupów i biskupów: “Zgromadzenie Salezjańskie jest waszym domem”.

Gian Francesco Romano

Za: www.salezjanie.pl.