Salezjanie: Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ks. Enrico dal Covolo SDB w Gatchinie

Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, ks. Enrico dal Covolo SDB w GatchinieKs. Enrico dal Covolo SDB w niedzielę, 8 listopada odwiedził wspólnotę w Gatchinie i przewodniczył mszy w miejscowym kościele pw. Matki Bożej z Góry Karmel.

Historia tej świątyni rozpoczęła się 17 marca 1906, kiedy przełożony mohylewskiej archidiecezji rzymskokatolickiej, ks. prałat Stefan Denisevich zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu zbudowania przez katolków z własnych środków nowego kamiennego kościoła, w pobliżu istniejącej zniszczonej drewnianej kaplicy Chrystusa Zbawiciela. 24 kwietnia zgoda została udzielona i 3 lipca rozpoczęto budowę. 13 listopada 1911 roku kościół został konsekrowany przez biskupa Jana Tseplyakoma.

17 lipca 1922 r. kościół zamknięto ze względu na fakt, że gmina nie zgadzała się na podpisanie umowy w sprawie nieodpłatnego użytkowania budynku świątyni, która została znacjonalizowana po rewolucji październikowej. Kościół nadal działał do 1937 roku, choć jego rektor, ksiądz V. Chegis, w dniu 15 sierpnia 1931 r. został aresztowany za „antysowiecką propagandę i organizację społeczności katolickiej”. Oficjalnie kościół został ostatecznie zamknięty 15 stycznia 1939 r.

W czasie II wojny światowej w kościele urządzono piekarnię. Świątynia została poważnie uszkodzona – zostały zniszczone nawy, dzwonnica, ściany faktycznie przesunęły się w stosunku do fundamentów i powstały znaczne pęknięcia. Po wojnie w ruinach świątyni mieściła się stolarnia i garaż. W 1994 roku kościół został zwrócony odrodzonej wspólnocie katolickiej.

11 kwietnia 1993 r. ks. Giuseppe Pellizzari SDB odprawił liturgię wielkanocną w bibliotece miejskiej. Początkowo nabożeństwa odbywały się głównie w auli szkoły zawodowej nr 213. Kościół zwrócono katolikom w 1994 roku (oficjalnie 22 września 1995 r.).  W zniszczonym budynku kościoła zaczęto odprawiać msze, po odbudowaniu prezbiterium w 1997 roku. 13 listopada 2011 r. 100 osobowa wspólnota parafialna obchodziła 100-lecie świątyni.

opr. ks. Adam Popławski SDB za: http://cathmos.ru/content/ru/publication-2011-11-16-11-59-23.html

Za: www.pila.salezjanie.pl.