Home Wiadomości Salezjanie: w kierunku końcowych ustaleń

Salezjanie: w kierunku końcowych ustaleń

Redakcja

Stwierdzenie, że dokument kapitulny jest pisany przez wiele rąk, zasadniczo nie odbiega od prawdy. Ile rąk? Gdy chodzi o ojców kapitulnych – wszystkie, chociaż w różny sposób i z różnym wkładem.

Do grupy redakcyjnej należy teraz zadanie zredagowania tego wszystkiego, z uwzględnieniem żądań i sugestii uzupełnień, jakie napłynęły zarówno ze strony poszczególnych ojców kapitulnych, jak i komisji: to zadanie i usługa szczególnie trudna.

Członkowie zgromadzenia kapitulnego uczestniczą w licznych głosowaniach-sondażach, przy czym wielu ojców kapitulnych głosuje iuxta modum, wnosząc swój wkład w końcową treść dokumentu.

Mowa tu o pracy zespołowej, której owocem, dzień po dniu, staje się dokument finalny.

Ale nie chodzi tu jedynie o opracowanie końcowego dokumentu. Było wiele interwencji komisji prawnej, która w sumie przeanalizowała – uwzględniając propozycje wskazane przez samą Kapitułę, Kapituły inspektorialne i poszczególnych współbraci – 100 propozycji i w odniesieniu do każdej z nich się wypowiedziała, motywując swoje stanowisko.

Wiele propozycji zostało oddanych pod osąd całego zgromadzenia kapitulnego, a dzisiaj, we wtorek 8 kwietnia, miało miejsce kolejne definitywne głosowanie.

Dotyczyło ono propozycji, by poprosić “Przełożonego Generalnego i Radę Generalną o powołanie Komisji ekonomicznej, składajacej się z członków nie będących rezydentami, salezjanów i fachowców niesalezjanów, którzy będą stale współpracować z Ekonomatem generalnym”: w ten sposób nad się stałą formę temu, co – na poziomie światowym – przewidziane jest i możliwe artykułem 185 Regulaminów ogólnych.

Uwzględniając sprawozdanie Ekonama generalnego na forum zgromadzenia kapitulnego, w uchwale tej wymieniono 11 zadań, które spoczywać będą na tej Komisji.

Przed zakończeniem obrad Kapituła Generalna przewidziała także pewien czas na omówienie Regionów, zwłaszcza w perspektywie drogi, jaka czeka te Regiony, a w nich – Inspektorie i domy w najbliższym sześcioleciu.

Stąd też dzisiejszego popołudnia w pierwszej części prac przewidziany jest czas na spotkanie Radców regionalnych z Kierownikiem, a w drugiej – spotkanie ojców kapitulnych z Radcami poszczególnych regionów.

W tych ostatnich dniach trwania Kapituły Przełożony Generalny będzie uczestniczyć w codziennej Eucharystii odprawionej w grupach regionalnych.

Za: www.infoans.org.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda