Salwatorianie w Elblągu: Jubileuszowo

Dnia 11 grudnia 2013 roku parafia pw. św. Brata Alberta w Elblągu obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył bp. Jan Styrna, a homilię wygłosił przełożony Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Piotr Filas SDS.

W uroczystej koncelebrze wzięło udział znaczące grono kapłanów, wśród których nie zabrakło księży pochodzących z tej parafii oraz posługujących w niej w przeszłości.

Licznie zgromadzeni wierni dziękowali Bogu przede wszystkim za dar nowej świątyni, którą z trudem wznoszą niemal od początku istnienia parafii, a w której mogą się modlić od roku.

Przed elbląską wspólnotą parafialną zawierzoną świętemu od ubogich jeszcze wiele wysiłku ukierunkowanego na wykończenie kościoła, ale zapał i wiara w nadprzyrodzoną pomoc jest motywem dalszego działania.

Za: www.sds.pl.